Nieuws - 12 februari 1998

Wageningen laat toeristische kansen liggen

Wageningen laat toeristische kansen liggen

Wageningen laat toeristische kansen liggen
Groene parel of wetenschappelijk ontmoetingscentrum
Als kleinschalige gemeente in het groen, met een hoog cultuurhistorisch gehalte en een internationaal bekend landbouwkennisinstituut, heeft Wageningen de toerist veel te bieden. Maar door een gebrek aan sturend beleid komen de toeristische mogelijkheden niet uit de verf, blijkt uit het afstudeeronderzoek van Sandra Huijnen en Ellen Gebben. Tijdens hun colloquium op 5 februari boden ze wethouder Spitteler hun rapport aan
Op zich zijn er meer dan voldoende kleine interessante of waardevolle plekjes te vinden in Wageningen. Dat daar weinig mensen op af komen, komt volgens Sandra Huijnen en Ellen Gebben doordat de afzonderlijke ingredienten niet zijn gebundeld tot een volwaardig toeristisch product. Bovendien is er nauwelijks promotiemateriaal voorhanden
De studenten Ruimtelijke planvorming voerden een achtmaands afstudeeronderzoek uit naar de toeristisch-recreatieve mogelijkheden van Wageningen. Aanleiding voor het onderzoek was het feit dat de gemeente vorig jaar aan het eind van de 2000+discussies over de toekomst van Wageningen constateerde dat het thema recreatie en toerisme onvoldoende aan bod was geweest. Beatrice Kesler, gemeenteraadslid namens GroenLinks, vroeg de werkgroep Recreatie en Toerisme de toeristische mogelijkheden van Wageningen te verkennen
In het rapport Wageningen als recreatiestad komen Huijnen en Gebben met nogal wat kritiek op de gemeente. Het toeristisch-recreatief beleid van Wageningen is versnipperd. Zo weten, aldus het rapport, de verschillende afdelingen van de gemeente nauwelijks wat op andere afdelingen speelt en zijn rapporten over toerisme niet op elkaar afgestemd
Volgens de studenten zou Wageningen meer mogelijk hebben als de gemeente in samenspraak met haar partners (onder andere middenstand, horeca, kennisinstellingen, VVV, ANWB, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Stichting Vrije recreatie) het voortouw neemt om de vele losse voorzieningen te bundelen tot een goed toeristische product
Grafheuvels
Zo kan Wageningen zich bijvoorbeeld richten op de natuur- en landschapsgerichte recreanten. De Rijn, de Wageningse Berg, het arboretum en het Binnenveld zijn bij uitstek geschikt voor wandelaar en fietser. Ook de echte natuurvorser vindt vertier in en rond Wageningen, waar hij kan dolen in het natuuroeverreservaat de Blauwe Kamer of in de Wageningse uiterwaarden
Maar volgens Huijnen en Gebben zal het met Wageningen als toeristisch oord nooit wat worden zolang wandel- en fietspaden om de stad heen blijven lopen en niet langs de prachtige plekjes in de stad. Huijnen en Gebben pleiten voor gemarkeerde wandelroutes die op een centraal punt in Wageningen beginnen en plekken met een cultuurhistorisch tintje aandoen, zoals de grafheuvels, de watertoren of het mooie historische pand Oranje Nassauoord. Ook kan de gemeente zorgen voor eenvoudige voorzieningen als picknickplaatsen en bankjes
Het tekort aan goedkope overnachtingsmogelijkheden moet ook worden aangepakt. Een herbergje of een kleinschalige camping zal wandelaars op het langeafstandspad langs de uiterwaarden de Wageningse binnenstad in trekken
Huijnen en Gebben hebben twee scenario's opgesteld. In het scenario Wageningen als groene parel stellen ze voor de Eng op de schop te nemen en in te richten als boomgaard. Gebben: Nu is de Eng een aaneenschakeling van lapjes grond die gebruikt worden als volkstuintje of paardenweitje. Het is te veel van hetzelfde en geeft een saai beeld. Boomteelt met prachtige bloesems geeft een aantrekkelijker, wisselender beeld over de seizoenen.
Golfterrein
Houdt Wageningen de Eng liever open, dan kan dat ook. In het scenario Wageningen, wetenschappelijk ontmoetingscentrum wordt de Eng ingericht als golfterrein. Huijnen: Golf is een internationale sport, waarin de buitenlandse kennistoerist aan zijn trekken kan komen. Ze ziet het al helemaal voor zich. Er moet een Agronomium komen, dat makkelijk bereikbaar is vanaf de Stadsbrink omdat toeristen daar Wageningen binnenkomen. In dit multifunctionele centrum krijgen congresjagers, dagjesmensen en verblijfstoeristen een beeld van de historie van de Landbouwuniversiteit en andere kenniscentra. Er zijn exposities en via computeranimaties en Internet krijgt de bezoeker informatie over de nieuwste vindingen op het gebied van landbouw, natuur, milieu en voeding
Ook het landbouwkundig museum is er te vinden. Andere musea liggen op loopafstand; de toerist bereikt ze via de bewegwijzering in verschillende talen. Meteoconsult wordt opengesteld. We willen immers elke dag iets over het weer weten, dus waarom niet laten zien hoe een weersvoorspelling tot stand komt? En op de bakkersschool kunnen kinderen brood en taart bakken. De SSHW-flat aan de Walstraat wordt ingericht als goedkoop hotel. Het arboretum in combinatie met het terras van het AMEV-gebouw op de Berg biedt ruimte voor ontspanning.
Volgens de studenten heeft Wageningen veel ingredienten voor succes, terwijl de daarbij benodigde inspanning relatief gering kan zijn. Aan sommige zaken wordt al gewerkt. Zo is de gemeente bezig met de toekomstige functie van het AMEV-gebouw, en begint de stichting Kennisstad Wageningen een project om een expositiecentrum voor Wageningse kennis van de grond te krijgen. Zaak is dat de gemeente sturend optreedt en particuliere initiatieven ondersteunt. Voor de VVV en de ANWB ligt er de taak het promotiemateriaal te verbeteren
Wethouder Peter Spitteler van Werkgelegenheid, economische en sociale zaken blijft oppervlakkig over wat er gaat gebeuren. Het rapport laat zien dat er in Wageningen kwantitatief veel is. De uitdaging voor de gemeente is nu om de regiefunctie op zich te nemen en uit de twee scenario's de goede richting te halen.