Nieuws - 28 september 1995

Wageningen houdt 15 miljoen gulden over

Wageningen houdt 15 miljoen gulden over

Wageningen heeft een overschot van vijftien miljoen gulden op de balans. Een deel van dat geld wil het gemeentebestuur gaan uitgeven. In mei volgend jaar komt het bestuur met voorstellen. Hoe groot het bedrag zal zijn, wordt dan bekend gemaakt. Volgens waarnemend hoofd Financien M. Keukens gaat het om opbrengsten uit het Grondbedrijf, de verkoop van huizen en het fonds Stadsuitbreiding. Voor de besteding komen nieuwe plannen in aanmerking, maar het is ook mogelijk bestaande plannen versneld uit te voeren. Voorbeeld hiervan zijn de verbetering van de openbare ruimte en invoering van langzaam verkeer in de verschillende wijken. Alle gemeenten zijn verplicht een onbestemde reserve op de begroting te zetten. Deze is voor Wageningen minimaal 2,4 miljoen gulden. Wageningen houdt jaarlijks echter vier miljoen apart voor tegenvallers.