Nieuws - 10 augustus 1995

Wageningen breidt uit

Wageningen breidt uit

Met drie nota's, Grondbeleid, Inbreiding en Volkshuisvesting, heeft de gemeente Wageningen de mogelijkheden verkend voor nieuwbouw binnen de bebouwde kom en in het buitengebied. Ook potentiele locaties voor bedrijven en voorzieningen worden hierin voorgesteld. Met de plannen moet de bevolkingsgroei worden opgevangen tot ver voorbij het jaar 2000.

Wethouder ir H. Geenen (D66) stuurt aan op nieuwbouw, waarschijnlijk op het terrein van de Landbouwuniversiteit tussen Haarweg en Lawickse Allee (Wageningen Zuid-West). Inbreiding wordt ondermeer voorgesteld op het voormalig terrein van het Staringcentrum en op terreinen van leegkomende scholen. Inspraak en politieke discussie over de plannen moet in 't najaar plaatsvinden.