Nieuws - 21 november 1996

Wageningen biedt vervoer op afroep

Wageningen biedt vervoer op afroep

In april volgend jaar begint de gemeente Wageningen met collectief openbaar vervoer op afroep, binnen de gemeentegrenzen. Gehandicapten en ouderen zijn in eerste instantie de doelgroepen, maar ook anderen, bijvoorbeeld LUW- en DLO-medewerkers, kunnen instappen in de twee negenpersoons busjes die de gemeente wil inzetten.


Aanleiding voor het instellen van het deur-tot-deur-vervoer is de al jaren spelende vraag naar openbaar vervoer van en naar Wageningen-Hoog. Ook leeft al langer de wens om het stadscentrum beter te ontsluiten met openbaar vervoer. Bovendien is het reguliere openbaar vervoer minder geschikt voor gehandicapten.

Alleen gehandicapten, naar verwachting meer dan negentig procent van alle gebruikers, kunnen met het collectief vervoer ook reizen buiten Wageningen, in de driehoek Arnhem-Rhenen-Veenendaal. Jaarlijks kost het vervoer de gemeente zo'n 250 duizend gulden. Dat wordt gefinancierd uit de gemeentelijke middelen voor het gehandicaptenbeleid.

Het tarief is gelijk aan het gewone openbaar vervoer, maar ouderen en gehandicapten betalen een gereduceerd tarief. Studenten moeten het volle pond betalen want de OV-jaarkaart is niet geldig. Wethouder J. Bogers (GroenLinks) van Verkeer en vervoer verwacht niet dat het collectieve stadsvervoer het fietsen, binnen Wageningen goed voor 75 procent van de verplaatsingen, zal vervangen. De gemeente onderzoekt of de busjes vaste standplaatsen in het centrum kunnen krijgen. De aangezochte vervoerder Paraat-Ede heeft daar geen ervaring mee.

Het nieuwe vervoersysteem is geen concurrent voor Midnet, maar wel voor de buurtbus en voor taxibedrijven. De gemeente zal geen taxibonnen voor ouderen, jaarlijks goed voor vijftigduizend gulden, meer financieren. Volgens Bogers krijgt de gemeente met het nieuwe systeem meer waar voor haar geld. Bogers gaat nog overleggen met de stichting die de buurtbus verzorgt, een particulier, ideeel initiatief. Het verschil tussen beide vormen van vervoer is de meldtijd. Reizigers moeten de buurtbus een dag van tevoren bestellen, het collectief vervoer een uur van tevoren.