Nieuws - 19 december 1996

Waarde Vilitzer,

Waarde Vilitzer,

Genoten heb ik van uw stukje van 5 december. Ik ben het volstrekt met je eens! Het is te absurd voor woorden dat iemand -ondergetekende- met een onbeduidend boekje komt en daar vijftien (!) publicaties mee op haar naam zet! Hoe dat heeft kunnen gebeuren, ik heb geen idee!

Minstens zo absurd vind ik het systeem van publicaties kwalificeren en kwantificeren en het afrekenen van personen en vakgroepen hierop. Ik heb me daar altijd tegen verzet. En niet alleen daartegen. Ook vorig jaar heb ik mijn hart gelucht in een sombere oudejaarsbrief. Niet opnieuw zal ik een opsomming geven van de opeenstapeling van absurditeiten waarmee studenten en medewerkers geconfronteerd worden. Ook de nieuwe herstructurering van de sectoren en de komende integratie van LUW en DLO's en de ongetwijfeld nieuwe indeling laat ik aan mij voorbij gaan. Hand in hand gaan bureaucratisering en opportunisme, in oude of in nieuwe zakken verpakt; ik laat ze aan mij voorbij gaan. Ik word er ziek van (en niet alleen figuurlijk).

Ik heb slechts een wens, net als vorig jaar. Dat er na zoveel jaren afbraak van de positie van studenten en bureaucratisch beleid een nieuwe, inspirerende studentenbeweging komt. Laat er een beweging komen die een halt toeroept aan zowel het ieder-voor-zich- als het marktdenken, met een visie die mensen en vakgroepen over hun eigen belang heen doet kijken en energie losmaakt voor het ontwikkelen van onderlinge samenhang en solidariteit. Dat schept ruimte voor creatieve ideeen en het op een niet-bureaucratische manier uitwerken daarvan. En stel dan ook ergens middelen beschikbaar opdat studenten hun afstudeeronderzoek kunnen bekostigen en niet gedwongen worden hun energie en tijd te steken in het vinden van een bedrijf of sponsor.

Vilitzer, blijf vooral alles wat niet deugt aan personen en die geliefde en gehate LUW bekritiseren. Kijk gelijk nog even naar de structuren en de afbraak op alle niveaus, ook in het Haagse. Dan wordt 1997 vast een gelukkig jaar voor u en ons allen.