Nieuws - 18 mei 1995

Waar blijft het kapitaal van de SSHW toch??

Waar blijft het kapitaal van de SSHW toch??

Zeker nu, nu er weer, voor de zoveelste keer, een huurverhoging voor de deur staat, een aardige vraag. Want waar is de SSHW in vredesnaam mee bezig? De afgelopen jaren is steeds maar weer structureel de huur verhoogd, dus het geld zal toch wel met bakken tegelijk binnenstromen, tegenwoordig. Zeker omdat niet alleen maar de huur maximaal verhoogd is, maar de SSHW bovendien zich zo machtig voelt dat ze tegelijkertijd de servicekosten met eenzelfde percentage (van telkens zo'n 5%) heeft verhoogd. Om nog maar te zwijgen van de mensen die onder de zogenaamde nieuwe huurvoorwaarden huren: die betalen zich helemaal blauw. Waar blijft dat geld in vredesnaam?

In ieder geval: de kosten voor een kamer rijzen daardoor nu de pan uit. Ga maar na wat tegenwoordig zo'n lullig Asserpark-kamertje van 3x4 meter kost, om van bijvoorbeeld de Walstraat of Haarweg nog maar te zwijgen. En even zo vrolijk wordt de huur nu weer verhoogd, samen met de servicekosten.

Met name twee punten zijn bijzonder merkwaardig voor een organisatie die eigenlijk bedoeld is om studenten aan betaalbare woonruimte te helpen:

1. de SSHW is de enige SSH in Nederland die het presteert om een prijs voor haar kamertjes te vragen die boven de marktprijs ligt. Het is goedkoper om in een studentenhuis in de binnenstad te wonen dan in een van de fabrieken van de SSHW! Maar dat moet ook kunnen, als je toch het monopolie bezit.

2. in verhouding tot andere SSH's in Nederland is de SSHW een van de allerduurste. De kamers van de SSH in Amsterdam, vlakbij het Waterlooplein bijvoorbeeld zijn nog stukken goedkoper dan de Asserparkkamertjes in Wageningen (of all places).

De SSHW is zich kortom dik aan het overbieden. Zeker in een tijd dat studenten steeds armer worden lijkt de SSHW druk doende zich zo ver mogelijk van haar oorspronkelijke doelgroep te distantieren. Maar ze kan dit gewoon doen, want vanuit een monopoliepositie is het makkelijk dicteren aan de massa.

De macht van de SSH blijkt bijvoorbeeld ook uit haar beleid ten aanzien van afgestudeerden. Kort geleden werd aan hen medegedeeld dat zij allen nog zeker twee jaar na afstuderen mogen blijven. Alsof afgestudeerden een keuze hebben, alsof de SSHW niet blij moet zijn dat er nog iemand op haar kamers wil wonen. Ze raken ze aan de straatstenen niet meer kwijt, nu. (En de tot nu toe gevolgde strategie om via huurverhogingen de studenten zelf voor de leegstand te laten opdraaien, voldeed niet meer. Nooit geweten dat huurders verantwoordelijk zijn voor het (gebrek aan) beleid van haar verhuurder, trouwens.)

En alsof afgestudeerden zitten te wachten op dit vreemde gebaar van goede wil van de SSHW terwijl je als afgestudeerde wel zult moeten blijven wonen, simpelweg omdat er in Wageningen geen alternatieven zijn qua huisvesting. Ik was toch ook allang uit dit vreselijke oord met deze verhuurder vertrokken als ik daartoe ook maar 1 andere mogelijkheid had?

Volgens mij wordt het hoog tijd dat de SSHW weer met beide benen op de grond komt te staan. Misschien dat deze brief wat mensen wakkerschut. Wie weet.