Nieuws - 24 oktober 1996

WSO wordt ombudsman

WSO wordt ombudsman

De commissie studentenvoorzieningen van de universiteitsraad heeft haar platformfunctie overgedragen aan de Wageningse Studenten Organisatie (WSO). De studentenvakbond wordt een soort ombudsman voor studenten en studentenverenigingen. Studenten kunnen er klachten deponeren over bijvoorbeeld het onderwijs en de voorzieningen. Het platform probeert de problemen op te lossen. De WSO krijgt geen extra geld voor die taak.

Bij de commissie studentenvoorzieningen kwam het platform niet uit de verf. De ambtelijk secretaris van de commissie, adjunct-hoofd Studentenzaken Henk van Dijk, beaamt dat de commissie onder studenten niet bekend is.

De WSO heeft de komende week uitgeroepen tot platform-campagneweek. Medewerkers van de bond komen naar universiteitskantines en noteren klachten en ideeen van studenten.