Nieuws - 19 december 1996

WSO wil vrijheid behouden in vrij doctoraal

WSO wil vrijheid behouden in vrij doctoraal

Studenten die met een vrij doctoraalprogramma willen afstuderen, moeten twee jaar na aanvang van de doctoraalfase hun programma indienen. Uiterlijk een jaar daarvoor moeten ze de belangrijkste vakken al op een rijtje hebben staan en een globale aanduiding van de rest van het programma kunnen geven. Dit adviseert de vaste commissie onderwijs (vco) aan het college van bestuur, naar aanleiding van een nota over de vrije programmering van de studentenbond WSO.

Begin dit jaar besloot de universiteitsraad de vrije specialisaties op te heffen. Studenten die niet aan een omschreven programma willen voldoen, kunnen in plaats van een vrije specialisatie een vrij doctoraal kiezen. Zij moeten hun studiepakket bij een speciale commissie laten keuren. De WSO vreest dat de werkwijze van deze commissie het voor studenten veel moeilijker maakt een eigen studiepakket vast te stellen. Zo wil de commissie al aan het begin van de doctoraalfase een vastomschreven pakket van de studenten zien. Zowel de vco als de WSO pleiten voor het oprekken van die periode.

De vco en de WSO zijn het niet met elkaar eens over de vrije keuze voor studenten met een vrij doctoraal. De studenten vinden dat de speciale commissie slechts een deel van het ingediende programma mag beoordelen op kwaliteit en dat ook deze programma's een gedeelte vrije keuze moeten hebben. Voor de vco gaat dat te ver; die vindt dat de commissie het hele programma moet beoordelen op kwaliteit.

Hiermee hangt samen dat het volgens de WSO-studenten ook mogelijk moet zijn een programma in te dienen dat slechts voor een klein deel afwijkt van een beschreven studierichting. De vco vindt dat een kleine afwijking alleen kan als het programma verder consistent is en als de student de samenstelling van het programma inhoudelijk kan beargumenteren.

De vco en de WSO hebben elkaar wel gevonden op het punt van een goede voorlichting voor aankomende studenten over de mogelijkheid van een vrij doctoraal. De vco wil dat daarbij nadrukkelijk wordt gezegd dat de LUW daarnaast goede studieprogramma's maakt en dat de universiteit niet kan instaan voor roosterbare programma's voor studenten met een vrij doctoraal.