Nieuws - 22 februari 1996

WSO voert fax-actie tegen HOOP

WSO voert fax-actie tegen HOOP

De Wageningse studentenorganisatie WSO is een fax-actie begonnen tegen het Hoger onderwijs en onderzoekplan HOOP. De studenten menen dat de voorstellen de toegankelijkheid en de kwaliteitsverbetering van het onderwijs ernstig belemmeren. Door het bindend studieadvies in het eerste jaar zullen studenten bijvoorbeeld geen kans meer hebben om nog te acclimatiseren in hun nieuwe omgeving.

Ook ageren de studenten tegen het voorstel voor een stelselwijziging die de studie splitst in een driejarig en een tweejarig deel. Slechts een beperkte groep studenten krijgt toegang tot het tweejarig deel, en ook nog zonder studiefinanciering. De WSO zal de komende weken om de drie dagen een fax sturen naar de ministeries van onderwijs en landbouw en de fracties van de drie regeringspartijen. Niet alleen wil de WSO zo deze nieuwe actiemethode uitproberen, de organisatie kampt bovendien met een onderbezetting en het blijkt steeds moeilijker om studenten op de been te krijgen voor grotere acties.