Nieuws - 7 november 1996

WSO gaat klachten studenten behandelen

WSO gaat klachten studenten behandelen

Het bestuur van studentenvakbond WSO heeft nog geen idee hoe het vorm gaat geven aan het WSO-platform. Dit platform moet klachten van studenten gaan oplossen. Het platform was voorheen onderdeel van de commissie studentenvoorzieningen, maar dat bleek niet goed te functioneren.

De studentenvakbond heeft het platform onder de aandacht gebracht via een platform campagneweek. Medewerkers van de WSO hielden zitting in een aantal kantines van de universiteit en verzamelden achttien klachten. De week is afgesloten met een bijeenkomst in het gebouw van de studentenvakbond. Die werd bezocht door slechts twee mensen, medewerkers van de universiteit.

Hoofd Studentenzaken drs. J.G. Bosman was een van de aanwezigen. Hij waarschuwde de WSO-bestuurders niet te onderschatten wat ze zich met het platform op de hals halen. Wat jullie gaan doen, vraagt veel expertise." WSO'er J. van Soesbergen erkende dat het bestuur van de vakbond die expertise niet in huis heeft. Hij verwacht dat die tekortkoming wordt gecompenseerd door de kennis van oud- bestuurders en door de contacten met de universiteit en de landelijke studentenvakbond.