Nieuws - 16 februari 1995

WRR pleit voor academische vorming

WRR pleit voor academische vorming

De Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid (WRR) heeft het idee van het kabinet-Kok, om de universitaire studies te verdelen in een driejarige basisopleiding (B.Sc.) en meer specialistische kopstudie (M.Sc.), nieuw leven ingeblazen. Volgens de Raad willen de universiteiten teveel doelstellingen in een type opleidingen stoppen en dient er een onderscheid te worden aangebracht tussen academische vorming (eerste drie jaar) en beroepsgerichte en wetenschappelijke vervolgopleidingen.

De WRR meent dat de universitaire studies te specialistisch zijn geworden. Er zijn niet teveel studenten", stelt opsteller prof. dr H.P.M. Adriaansens in NRC, maar aan de studenten worden teveel eisen tegelijk gesteld. De verschillende doelstellingen van de universiteit zijn niet meer in een onderwijsprogramma te vangen." De eerste drie jaar zou moeten bestaan uit specialisme-overstijgende kennis, motivatie en vaardigheden. Die vorming moet gehecht worden aan een hoofdvak. Maar het kan niet zo zijn dat iemand die academisch gevormd is, een arts of ingenieur, niet zou weten dat de reformatie een paar eeuwen voor de industriele revolutie heeft plaatsgevonden."