Wetenschap - 16 november 1995

WIAS gaat samenwerken met DLO-instituten

1

WIAS gaat samenwerken met DLO-instituten

De Wageningse onderzoekschool WIAS (Wageningen Institute for Animal Science) heeft begin november overeenkomsten getekend om samen te werken met twee instituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek. Met het Instituut voor Agrobiologisch en bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) gaat het WIAS kijken naar de stikstofstromen in gras en de voederkwaliteit van gras.

De tweede samenwerkingsovereenkomst sloot het WIAS met het Rijksinstituut voor Visserijonderzoek (RIVO-DLO) in IJmuiden, dat zich richt op aquatische ecosystemen in zee, kust en binnenwateren. Het WIAS en het RIVO-DLO beginnen projecten op het gebied van de intensieve visteelt en de visserij op binnenwateren. In het WIAS zijn zo'n negentig onderzoekers en vijftig promovendi op het gebied van de dierwetenschappen ondergebracht. De school werkt op het gebied van de diergezondheid al samen met het DLO-Instituut voor Veehouderij en Diergezondheid (ID-DLO) en het Instituut voor Veterinaire Wetenschappen van de Utrechtse faculteit diergeneeskunde. Op het gebied van veevoedingsonderzoek werkt het WIAS samen met het Wageningse TNO-ILOB (landbouwkundig onderzoek van biochemische produkten) en op het gebied van gedragsfysiologisch onderzoek met het Rudolf Magnus Instituut van de Universiteit Utrecht.

Re:acties 1

  • pakoevie@tele2.nl

    kan met de mij bekende gegevens niet verder komen. Het betreft een brief m.b.t, vangst steur t.n.v. de in 1993 nog in dienst zijnde heer Cazemier bij de dienst landbouwkundig onderzoek rijksinstituur voor visserijonderzoek hun, kenmerk VoWGC/MC. Voorzover mij bekend is die dienst ondergebracht bij WIAS. Indien u mij op een goed spoor kunt brengen zou ik u hiervoor zeer dankbaar zijn. Het betreft in deze wederom vangsten van steur,

    Reageer

Re:ageer