Nieuws - 29 februari 1996

Vrouw/man en wetenschap

Vrouw/man en wetenschap

Het Vak

 • C450-203
 • Drie studiepunten
 • Docenten: K. Bernet en ir J. Wolffensperger
 • Keuze voor doctoraal
 • Extensief practicum afgesloten met paper
 • Geevalueerd januari 1995

  Sterke punten

 • Studenten worden gestimuleerd eigen kennis te gebruiken en zelf na te denken; iedereen is gemotiveerd.
 • Het vak heeft een informeel karakter en dat is leuk.
 • Prettig dat de docent haar eigen standpunt duidelijk maakt in het dictaat.
 • De andere methode van wetenschapsbeoefening en de andere onderwijsmethode zijn interessant.
 • Het geven van een eigen cijfer kan stimulerend zijn omdat je niet afhankelijk bent van een ander.

  Zwakke punten

 • De paper is meer herhaling dan verdieping, onduidelijk was hoeveel tijd je erin moest steken en de beoordelingscriteria zijn vaag.
  De docent meent dat de paper betrekking heeft op het uitvoeren van de inhoudelijke leerdoelen. Daar moet je over nadenken. Suggestie is dat de docent de papers voortaan leest en er commentaar op geeft.

 • Veel artikelen komen uit Opzij. Ze hebben vaak hetzelfde standpunt en leveren nauwelijks nieuwe inzichten op. Het dictaat is slecht, zowel inhoudelijk thematisch als wat betreft vormgeving en duidelijkheid.
  Ook de docent is niet tevreden over het dictaat, maar ze heeft geen tijd om het te actualiseren. Suggestie is dat iemand anders dat doet of dat ze elk jaar een gedeelte herschrijft.

 • Studenten missen diepgang, begeleiding, sturing en een goede toelichting op de onderwijsmethode. De literatuur krijgt te weinig aandacht; meer gebruik daarvan kan leiden tot meer inzicht.De docent vraagt zich af hoe de literatuur is te integreren in het vak.

  Vakken in deze rubriek zijn door studenten geevalueerd volgens de WSO-interviewmethode. De vakgroep Agrarische onderwijskunde begeleidt de studenten.