Nieuws - 19 januari 1995

Vrouwen promoveren onbezoldigd

Vrouwen promoveren onbezoldigd

Vooral vrouwen die toch al van plan waren om te promoveren maken gebruik van de niet-betaalde promotieplaatsen aan de Landbouwuniversiteit. Zeven van de acht beschikbare plaatsen zijn inmiddels vergeven. De vrouwen gaan aan de slag bij Huishoudwetenschappen, Terrestrische oecologie en natuurbeheer, Humane voeding, Moleculaire fysica en Veehouderij. Ze krijgen een werkplek, geld om hun onderzoek uit te voeren en een opleidingsbudget van vijfduizend gulden, maar geen salaris.

Voorwaarde is wel dat het door de vrouwen zelf geschreven onderzoeksvoorstel wordt goedgekeurd door de vaste commissie wetenschap (vcw). Bij twee vrouwen is dit inmiddels gebeurd. Voor kennismaking met de promotor en het schrijven van het voorstel krijgen de kandidaten drie maanden de tijd.

Binnenkort gaat de LU opnieuw bekendheid geven aan de in 1994 ingestelde regeling. Door vrouwen de mogelijkheid te geven onbezoldigd te promoveren, wil de LU iets doen aan het relatief geringe aantal gepromoveerde vrouwelijke wetenschappers.

In totaal solliciteerden in 1994 negen vrouwen naar de promotieplaatsen. Een van hen is afgewezen omdat ze niet in de doelgroep paste, een ander kreeg het advies haar plannen nader uit te werken. Opvallend is verder dat geen van de kandidaten een uitkering heeft. Enkelen hebben zelfs een betaalde baan.