Nieuws - 12 september 1996

Vrouwen in het college van bestuur

Vrouwen in het college van bestuur

Omdat twee leden van het college van bestuur binnenkort hun functie zullen neerleggen, roept de Wageningse Studenten Organisatie op twee vrouwen in het college van bestuur te benoemen. De helft van de studenten in Wageningen bestaat uit vrouwen, twee vrouwen in het college zou hiervan een correcte weergave zijn. Voor de Landbouwuniversiteit als vooruitstrevende, vernieuwende en geemancipeerde universiteit ligt hier een grote kans. Nu op de sportvoorzieningen bezuinigd is, en het dus moeilijk wordt weer als leukste universiteit uit de bus te komen, is dit de mogelijkheid om weer op de voorpagina's van de landelijke dagbladen te verschijnen. U kunt zich de koppen van de kranten wel voorstellen: LUW zegt: geen college zonder vrouwen en LUW helpt college aan een vrouw. Positieve publiciteit zal vrouwen ook stimuleren om te solliciteren op hogere functies. Vooral aan een universiteit die laat blijken geen mannenmaatschappij te zijn. Aangezien vrouwen over minstens even g
oede capaciteiten beschikken als mannen, verwachten wij dat er voldoende capabele vrouwen te vinden zijn. Zo kan de vertrouwenscommissie een verantwoorde keuze maken. Met geemancipeerde belangstelling zien wij de benoeming van nieuwe leden van het college tegemoet.