Nieuws - 21 december 1995

Vrijwilliger weigert Melkert-baan

Vrijwilliger weigert Melkert-baan

De vrijwilliger M. Volkers van Vluchtelingenwerk Wageningen weigert een Melkert-baan in het verzorgingstehuis Dennenrust. Volkers, werkloos sinds 1991 en moeder van een kind, is al acht jaar actief bij Vluchtelingenwerk. Zij meent dat ze met haar ervaring zeer belangrijk is voor de organisatie. De gemeente staat op het standpunt dat vrijwilligerswerk niet voor deze duur en op deze wijze is toegestaan. Banenpoolers heeft Vluchtelingenwerk al, dus langs die weg ziet wethouder P. Spitteler (PvdA) van werkgelegenheid ook geen oplossing.

Volkers en dertig Wageningse organisaties brachten tijdens een commissievergadering het belang van vrijwilligers onder de aandacht van de aanwezige raadsleden. De organisaties menen dat de gemeente te weinig middelen uittrekt voor bijvoorbeeld vluchtelingenwerk. Als deze organisaties in die leemte voorzien, moeten vrijwilligers vrijgesteld worden van de sollicitatieplicht. Volkers beraadt zich met het bestuur van Vluchtelingenwerk Wageningen alsnog op een banenpoolplaats. Verder wacht zij eventuele sancties af.