Nieuws - 1 februari 1996

Vrije specialisatie

Vrije specialisatie

In de O3 (Overleggroep onderwijs en onderzoek, een commissie van de universiteitsraad) vergadering van maandag 22 januari is het besluit van het college van bestuur aangenomen om met ingang van 1 september dit jaar de vrije specialisatie op te heffen. Alleen de PSF en CSF hebben tegen dit besluit gestemd.

Volgens de PSF blijft de vrije specialisatie ook na de instelling van vier- en vijfjarige studies een belangrijke rol vervullen als mogelijkheid tussen de vrije programmering en een beschreven specialisatie.

De vrije specialisatie wordt gebruikt door studenten die wel een bepaalde richting willen doen, maar een andere invulling daaraan willen geven dan mogelijk is met de beschreven specialisaties. Een goed voorbeeld is het probleemveld Milieu en derde wereld dat in een vrije specialisatie bestudeerd wordt in de studie Milieuhygiene. Het is gebleken dat een vrije specialisatie bewust gebruikt wordt en niet als vluchtweg om een bepaald voorgeschreven vak te omzeilen, een argument dat voor afschaffing gebruikt werd. Bij de invoering van de nieuwe programma's zou met de nieuwe kaders (zoals eindtermen, beroepsvoorbereiding) volgens ons net zo omgegaan kunnen worden als met de huidige kaders voor de vrije specialisatie (omvang AV en stage). Naar dit alles werd absoluut niet geluisterd: het besluit lag bij voorbaat vast, een inhoudelijke discussie was uitgesloten. Wij waren behoorlijk pissig over de hele gang van zaken en teleurgesteld in de uitkomst. Ons restte eigenlijk niets meer
dan het toelichten van hoe weer een stuk van de vrijheid van studenten is ingeperkt en daarmee weer afbreuk is gedaan aan het unieke Wageningse systeem. Bij deze dus.