Nieuws - 29 juni 1995

Vrije Keuze?!

Vrije Keuze?!

Tot mijn verbazing las ik in het WUB dat de vrije-keuzeruimte sterk verkleind wordt door de universiteitsraad (Podium 15 juni, PSF).

Maar wat is er nu eigenlijk gebeurd als ook een studentenfractie (CSF) hiermee kan instemmen?

Ik zal eerst de huidige situatie even toelichten. Nu is het zo dat je als student de verplichting hebt om een afstudeervak (AV) te doen en soms ook een stage. Daarnaast heb je nog 42 studiepunten vrije keuze; dit betekent dat je van deze studiepunten de inhoud en vorm vrij kunt invullen. In de praktijk is het meestal zo dat de student deze ruimte invult met verdiepende vakken en een tweede AV.

De CSF vindt de vrije keuze erg belangrijk: je kunt specifiek kiezen wat jou interesseert en wat jij nuttig vindt. Je wordt per slot van rekening academicus! Wat dat betreft wordt je als student verantwoordelijkheid gegeven.

Gaat dit veranderen? In de universiteitsraad is pasgeleden besloten om het studieprogramma anders in te vullen. Een belangrijk punt is het volgende: als je een studieprogramma van vier jaar hebt, wordt het verplicht om een stage of tweede AV te doen. Dit mag je wel vrij(! ) kiezen. Daarnaast heb je nog 28 studiepunten klassieke vrije keuze, zodat je op 43 studiepunten uitkomt!

In een vijf-jarig programma moet je een stage en een vrij tweede AV doen. Ook hier kom je op 43 studiepunten vrije keuze uit. Het enige dat verandert is dat je een stukje van je vrije keuze invult met een AV dat je vrij mag kiezen; in de praktijk is dit meestal al het geval. En terecht, want het meest leer je toch van een AV. Het aangenomen voorstel stelt dus de kwaliteit van de Wageningse ingenieur veilig. Daarom kunnen we als Christen Studenten Fractie achter het nieuwe onderwijsplan staan!