Nieuws - 5 september 1996

Vrienden van de Berg krijgen geen subsidie

Vrienden van de Berg krijgen geen subsidie

De stichting Vrienden van de Wageningse Berg krijgt geen subsidie van de gemeente Wageningen. De stichting had 25 duizend gulden gevraagd om deskundige adviezen in te winnen en de bevolking door middel van een nieuwsbrief te informeren. De stichting werd in februari opgericht in reactie op het initiatief om op de Berg een kunstijsbaan aan te leggen. De vrienden van de Wageningse Berg zijn niet tegen de ijsbaan, maar pleiten voor het behoud van de landschappelijke waarden van de Wageningse Berg.

Burgemeester en wethouders van Wageningen hebben de aanvraag afgewezen, omdat er geen begroting en geen duidelijke plannen zijn ingediend. Bovendien was onduidelijk op welke subsidiepot de stichting een beroep deed. Voorzitter R. Burger van de stichting is niet verbaasd over de afwijzing door de gemeente. Na de afwijzing heeft de stichting een gesprek gehad met de wethouders H. Blankestijn (PvdA) en H. Geenen (D66). Daaruit bleek dat we wel steun kunnen krijgen", denkt Burger.

De komende tijd gaat de stichting zich verzetten tegen het plan van de gemeente om het bestemmingsplan Landelijk Gebied Oost opnieuw aan te vragen. De gemeenteraad moet op 23 september nog akkoord gaan met dit voorstel.