Nieuws - 31 augustus 1995

Vraag naar koopwoningen stijgt

Vraag naar koopwoningen stijgt

Het aantal belangstellenden voor een koopwoning binnen de gemeente Wageningen is gestegen van tweehonderd in 1993 tot zo'n zevenhonderd in 1994. De sterke stijging wordt volgens de gemeente vooral veroorzaakt door aspirantkopers met een leeftijd tot vijfentwintig jaar. Bij de ouderen is de vraag naar koopwoning gedaald. Veertig procent van de ingeschrevenen aspirant woningkopers leeft in een tweepersoonshuishouden, achttien procent in een eenpersoonshuishouden. Met name mensen in een meergezinswoning willen graag een huis kopen.

Tot 1997 wil de gemeente op verschillende lokaties in totaal 1074 woningen realiseren. Het merendeel daarvan is in 1993 en 1994 gerealiseerd, zodat het bouwtempo de komende jaren wat lager komt te liggen.