Nieuws - 9 februari 1995

Vossenhouderij over tien jaar verboden

Vossenhouderij over tien jaar verboden

De Tweede Kamer is akkoord met een voorstel van minister Van Aartsen van Landbouw, natuurbeheer en visserij om het houden van vossen voor de bontproduktie te verbieden. De minister wil bestaande bedrijven maximaal tien jaar de tijd geven om de zaak af te bouwen. De minister baseert zich op een studie van prof. P.R. Wiepkema, emeritus hoogleraar Ethologie aan de Landbouwuniversiteit. Wiepkema spreekt in het rapport over een ernstig welzijnsprobleem, voortkomend uit de angst van vossen voor mensen en resulteert in infanticide (het doden van de jongen) en een moeilijke reproduktie.

Een verbod op de nertsenhouderij vindt Van Aartsen niet gerechtvaardigd, omdat die vanuit welzijnsoogpunt wel aanvaardbaar zou zijn. Volgens het rapport-Wiepkema vertonen nertsen doorgaans geen angst, maar eerder nieuwsgierigheid.

Dat gegeven acht ik van groot belang. De nerts is een opportunistische jager die zich goed aan de uitersten van zijn Umwelt weet aan te passen", aldus de hoogleraar.

De studie van Wiepkema is niet verschoond gebleven van wetenschappelijke kritiek. Op verzoek van de stichting Bont voor dieren leverden een aantal deskundigen commentaar. De noodzaak van de aanwezigheid van zwemwater voor de nerts wordt door Wiepkema onderschat, stellen verschillende hooggeleerde deskundigen uit binnen- en buitenland. De nieuwsgierigheid van de nerts mag niet zondermeer positief worden beoordeeld. Daarbij komt dat slechts in een uitzonderlijk geval de nerts handtam is. Ook moet de combinatie van een moeilijke reproduktie en chronische stress niet worden onderschat. Tot slot concluderen de hoogleraren dat de welzijnsproblemen, in relatie tot het doel waarvoor ze worden gehouden, dermate ernstig zijn dat zowel de nertsenhouderij als de vossenhouderij onacceptabel zijn.