Nieuws - 7 september 1995

Vos en Heuver willen onderzoek LUW en DLO afstemmen

Vos en Heuver willen onderzoek LUW en DLO afstemmen

Collegevoorzitter Vos van de Landbouwuniversiteit en directeur Heuver van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) willen het onderzoek tussen hun onderzoeksinstituten beter afstemmen. Vos wil dat doen door een associatiebestuur in het leven te roepen; Heuver voelt meer voor praktische samenwerking tussen onderzoekers. Dat stelden ze bij de opening van het academisch jaar op 4 september.


Vos wil in de toekomst een transferbureau voor de LUW en DLO tezamen, een gezamenlijke externe voorlichting, samenwerking bij het personeelsbeleid en gemeenschappelijk gebruik van gebouwen en apparatuur. Volgens Vos is de kennisontwikkeling geen lineair proces meer, waarbij de universiteit fundamenteel onderzoek doorspeelt aan DLO ten behoeve van de toepassing. Nee, LUW en DLO zijn hoofdrolspelers in een dynamisch kennisnetwerk van elkaar beinvloedende actoren".

Heuver wil zo ver niet gaan: Ik verwacht veel van samenwerking tussen organisaties vanuit eigen kracht, positie en taakstelling, waarbij zakelijke afspraken worden gemaakt tot wederzijds voordeel. Ontwikkelingen als vraaggestuurde financiering, marktwerking, decentralisatie, integraal management en integrale kostendekking dicteren de weg."

Heuver meende dat de universiteit meer moet bezuinigen op de groene richtingen die met teruglopende studentenaantallen kampen. Je moet zaken niet instandhouden tegen beter weten in." De directeur was bang dat het fundamentele onderzoek aan de universiteit in de knel komt, nu de universiteit in toenemende mate op jacht moet naar onderzoeksopdrachten. Dat zou de expertise-ontwikkeling van DLO, voortbouwend op fundamentele kennis die vanuit de LUW en andere universiteiten tot ons komt", in gevaar brengen.

Enkele LUW-hoogleraren beschreven de toespraak van Heuver als zeer defensief en inconsequent: enerzijds voor marktwerking, anderzijds de tweedeling fundamenteel versus toegepast benadrukkend. Ook de suggestie van Vos om een associatiebestuur te starten, kreeg geen enthousiast onthaal: contacten op de werkvloer hadden de voorkeur.