Nieuws - 21 december 1995

Voorstel voor nieuw Wagenings klimaatcentrum

Voorstel voor nieuw Wagenings klimaatcentrum

Onderzoekers van LUW en DLO willen een klimaatcentrum oprichten dat complementair is aan het Utrechtse Centrum voor Klimaatstudies, onder de naam Kenniscentrum voor Klimaat- en Landgebruiksonderzoek. Dit staat in een notitie die naar de besturen van LUW en DLO is gestuurd.

Het idee is afkomstig van de werkgemeenschap klimaatverandering, een overlegorgaan van LUW en DLO onder voorzitterschap van prof. dr ir R.A. Feddes van de vakgroep Waterhuishouding. Het Wageningse klimaatonderzoek zou beter herkenbaar moeten zijn voor de buitenwereld. Utrecht is goed in de atmosferische processen die betrekking hebben op het klimaatprobleem en wij in de bodem- en landgebruiksprocessen." Het ligt in de bedoeling nauw contact te houden met het Utrechtse Centrum voor Klimaatstudies, om de onderzoeksprogramma's nauwkeurig op elkaar af te stemmen. Een soort Utrecht-Wageningen overleg", aldus Feddes.

De werkgemeenschap wil dat het nieuwe kenniscentrum dezelfde status krijgt als het Utrechtse centrum. Dat is opgezet met flinke financiele steun van het ministerie van OCW en bundelt onderzoek van onder andere het KNMI, het RIVM en de Universiteit Utrecht. De werkgemeenschap hoopt op een financiele ondersteuning van het ministerie van LNV.

Onbekend is hoe het verder moet met het Centrum voor Milieu- en Klimaatstudies Wageningen. Misschien moet het worden omgebouwd. Vroeger zijn milieu en klimaat bij elkaar gezet, maar de vraag is of dat de goede manier is om je te profileren. Het vakgebied milieu en klimaat is veel te breed", aldus Feddes.