Nieuws - 16 februari 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
Sala benoemd tot burgemeester Wageningen
Jaap Sala (47), lid van de PvdA, zondagsschilder en burgemeester van Brielle, wordt de nieuwe burgemeester van Wageningen. De minister van Binnenlandse zaken volgt met de benoeming het unanieme advies van de vertrouwenscommissie. Wageningse politici zijn positief over de benoeming. De PvdA-fractievoorzitter van Wageningen omschrijft Sala als een self made man, die naast zijn werk nog bijleerde en op eigen kracht in zijn ambt is gegroeid. D66-fractievoorzitter A. Pannekoek noemt de burgemeester een enthousiaste, vriendelijke man. Sala is zelf niet minder enthousiast. Een lot uit de loterij, vindt hij van zijn benoeming
Pannekoek verwacht een verfrissende inbreng van de nieuwe burgemeester, die volgens haar niet het geijkte pad naar zijn ambt heeft gevolgd. Na een studie werktuigbouwkunde combineerde J.F. Sala zijn werk met een plaats in de gemeenteraad van Hellevoetsluis. Daarnaast was hij lid van het PvdA-hoofdbestuur en bestuurslid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In 1978 werd hij wethouder, om negen jaar later burgemeester van Brielle te worden. Weer negen jaar later verruilt Sala het historische Brielle voor het twee keer zo grote Wageningen. Een inspirerende stad, met veel jonge mensen, vindt de nieuwe burgemeester. Hij heeft Wageningen al enige malen incognito bezocht
Een van de eersten die Sala feliciteerden met zijn benoeming was partijgenoot Peper, burgemeester van Rotterdam, op een steenworp afstand van Brielle. De ochtend nadat de benoeming bekend werd gemaakt, hebben Sala en Peper een afspraak gemaakt om bij te praten over het Kenniscentrum Wageningen, waarvoor Peper een toekomstvisie op papier zette. Sala, zoon van een landarbeider uit Oude Tonge, heeft nog weinig nog affiniteit met de praktijk van het landbouwkundig kenniscentrum. Ik ben geen wetenschapper, stelt de burgemeester, die wel in zijn studententijd wat bijverdiende op het land. (HvL)
Voedingsindustrie financiert leerstoel

De universiteitsraad besloot op 13 januari de nieuwe leerstoel European chair in food safety microbiology in te stellen. Vertegenwoordigers van de Europese voedingsindustrie, waaronder Unilever, Danone, Kraft Jacobs Suchard en Nestle, hebben Wageningen een vererend verzoek gedaan, vindt rector prof. dr C.M. Karssen. Zij zullen namelijk een door hen voorgedragen hoogleraar voor een dag in de week betalen en daarnaast voor vijf jaar een postdoc-plaats financieren. Ook het ministerie van LNV is blij met de komst van deze leerstoel. Het heeft aan de bedrijven toegezegd ook een extra postdoc op dit terrein voor de LUW te willen financieren. Karssen: Het past in ons streven om een topinstituut Voedselwetenschappen in Wageningen te krijgen.
De bedrijven willen met hun leerstoel de expertise van de onderzoekschool VLAG versterken, schrijven ze aan het college. We bieden Wageningen een unieke kans om een leidende positie in de wereld te krijgen op het gebied van voedselmicrobiologie met een uitdagend curriculum voor studenten en aio's. De hoogleraar krijgt een belangrijke taak in de ontwikkeling van postacademisch onderwijs. Er zijn ook goede mogelijkheden voor contractonderwijs, juist omdat de industrie grote behoefte heeft aan kwaliteitsdeskundigen, vindt het cluster Levensmiddelentechnologie en voeding. Het cluster verwacht dat de nieuwe hoogleraar extra contractonderzoek zal aantrekken
Onderzocht moet nog worden of de door de voedingsindustrie voorgedragen kandidaat professorabel is. De nieuw gevormde leerstoel is op de LUW de tweede die rechtstreeks door het bedrijfsleven wordt gefinancierd. (MS)
Kelderend aantal vooraanmeldingen bij LUW

Het aantal vooraanmeldingen voor een studie aan de Landbouwuniversiteit is ten opzichte van januari 1996 met 54 studenten (elf procent) gedaald. De Universiteit Maastricht lijkt in september de grote winnaar te worden in de slag om de student, met een stijging van elf procent ten opzichte van 1996. Dat blijkt uit de telling van de eerste aanmeldingen van aanstaande eerstejaars
Of de totale opkomst van eerstejaars zal stijgen of dalen, is op dit moment nog onzeker. Zowel de universiteiten als het hbo telden begin januari zes procent minder aanmeldingen dan vorig jaar om deze tijd. Maar omdat studenten zich steeds later voor een studie aanmelden, kan dat verschil nog wel verdwijnen
Utrecht en de Amsterdamse Vrije Universiteit staan nog vrijwel gelijk met vorig jaar, maar vooral Leiden (zeventien procent minder) en Delft (veertien procent minder) boeken een gevoelig verlies. De laatste jaren is gebleken dat zulke verschillen niet meer worden goedgemaakt. De verschuivingen beliepen in voorgaande jaren niet meer dan een procent of vijf
De meeste instellingen die nu marktaandeel dreigen te verliezen, deden dat vorig jaar ook. Verrassend is alleen de achteruitgang van Wageningen en Groningen; beide instellingen boekten vorig jaar nog winst. (HOP)
Vooraanmelding eerstejaars per 3 januari 1997

 • KOP = aantalverand. tov 1996
 • = RU Leiden1479-17%
 • = TU Delft1260-14%
 • = Uv Amsterdam1863-11%
 • = LU Wageningen 439-11%
 • = RU Groningen2192- 9%
 • = KU Nijmegen1461- 8%
 • = KU Brabant 723- 6%
 • = EU Rotterdam1428- 4%
 • = TU Eindhoven 644- 4%
 • = Un Twente 643- 4%
 • = VU Amsterdam1361- 1%
 • = Un Utrecht3153- 1%
 • = Un Maastricht1687+11%
 • = Landelijk wo18333- 6%
 • = Landelijk hbo29712- 6%
  Nieuwsfoto, Gebakken sprinkhaan