Nieuws - 20 maart 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
College wil fusie leerstoelen Meteorologie en Luchtkwaliteit
Prof. dr Jon Wieringa is bereid als hoogleraar Meteorologie terug te treden als daarmee een fusie tussen de leerstoelen Luchtkwaliteit en Meteorologie tot stand kan komen. Die stap zou bovendien bijdragen aan de wens van het college van bestuur om de vakgroep te verjongen. Wieringa zelf wil op een andere manier na 1 januari 1998 nog wel met zijn vakgebied bezig blijven
De fusie tussen de twee leerstoelen staat op de agenda van de universiteitsraad van april. Sinds het vertrek van prof. dr Jos Lelieveld is de luchtkwaliteitleerstoel vacant. Een structuurcommissie die de toekomst van deze leerstoel onderzocht, meent dat voor een versterking van het aandachtsveld een nauwe samenwerking met andere groepen noodzakelijk is. De commissie denkt daarbij met name aan de vakgroep Meteorologie. Dezelfde commissie heeft ook positief geadviseerd op de vraag van het college van bestuur of de leerstoel niet gecombineerd kan worden met de leerstoel van Wieringa. Daarmee zouden de twee leerstoelen Meteorologie en Luchtkwaliteit vervallen. Als nieuwe naam wordt voorgesteld Meteorologie & Luchtkwaliteit
Het college stelt ook voor de leerstoel Gezondheidsleer, in het bijzonder de relatie milieu, arbeid en gezondheid op te hogen van 0,4 fte naar 0,8 fte. Na een discussie in de raad over het aandachtsveld is gebleken dat er nog ruimte over was om deze leerstoel op te waarderen. (GDu)
Jaar buitenland voor uitblinkers

Zo'n 45 uitblinkers kunnen vanaf volgend studiejaar met een beurs van maximaal veertigduizend gulden een jaar studeren aan een topinstelling in het buitenland. Dat maakte minister Ritzen op 12 maart bekend bij de ondertekening van een nieuwe overeenkomst met Nuffic, de organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs. Per jaar stopt hij negenhonderdduizend gulden in een zogeheten Talentenprogramma
Met deze beurs komt Ritzen de belofte na die hij exact een jaar geleden aan de Tweede Kamer deed. Bij de bespreking van de prestatiebeurs vroeg de Kamer hem toen geld vrij te maken voor de allerbeste studenten. Die zouden dan in het buitenland als ambassadeur voor het Nederlandse hoger onderwijs kunnen dienen
De talentenbeurs is bedoeld om absolute uitblinkers onder de studenten op de universiteiten en hogescholen in staat te stellen zich een positie te verwerven op de internationale arbeidsmarkt. Een commissie zal jaarlijks zo'n 45 talenten selecteren. Studenten mogen de beurs min of meer vrij besteden: zij bepalen zelf aan welke buitenlandse instelling zij nog een jaar studeren
Minister Ritzen wil dat het bedrijfsleven ook een duit in het zakje doet. Studenten moeten zelf ook op zoek naar steun van bedrijven. Het is bij de selectie voor de beurzen een pre, aldus Ritzen, wanneer studenten zich verzekerd weten van een sponsor. (HOP)
Bomen nemen grote risico's in strijd om het licht
Bomen in het tropisch regenwoud passen hun groeistrategie aan de beschikbaarheid van licht aan. Zij nemen daarbij grote risico's in de concurrentie om het licht. Snel omhoog groeien gaat immers ten koste van het investeren in de stevigheid van de stam en de takken. Dit stelt dr Frank Sterck in zijn proefschrift Trees and Light, waarop hij op 18 maart promoveerde
Bosbouwer Sterck deed zijn onderzoek in het regenwoud van Frans Guyana. Daar onderzocht hij hoe drie boomsoorten hun morfologie en ontwikkeling aanpassen onder invloed van licht. Deze relatie is al vaker onderzocht bij zaailingen van bomen, maar hoe grotere bomen reageren op licht is nog niet eerder onderzocht. Sterck ontdekte dat bomen tot een hoogte van twintig meter in de schaduw een aanmerkelijk andere bouw hadden dan hun soortgenoten in het volle zonlicht. Zo maken schaduwbomen kortere scheuten en minder bladeren en hebben ze minder vertakkingen
Grotere bomen die meer van het licht kunnen profiteren - Sterck onderzocht exemplaren tot 37 meter hoog - hebben een heel andere strategie. Ze hebben een groter bladoppervlak dan de kleinere bomen en produceren een platte kroon met minder bladlagen onder elkaar. Sterck meent dat deze vorm het gevolg is van een sterke toename van de beschikbaarheid van licht. De hoge bomen investeren vervolgens minder in verticale groei en gaan ervoor zorgen dat hun stam stevig genoeg wordt om de topzware kroon te dragen
Sterck meent dat kennis over de relaties tussen de groei van bomen en de beschikbaarheid van licht kan bijdragen aan betere en efficientere bosmanagementsystemen. Nu worden vaak willekeurig open plekken gemaakt om nieuwe bomen een kans te geven omhoog te groeien. Aan de hand van morfologische kenmerken van individuele bomen moet het volgens Sterck mogelijk zijn de potentiele groeimogelijkheden van een boom te voorspellen. Dat maakt het mogelijk gerichter de juiste plaats voor zo'n open plek te bepalen. (GDu)
Studenten geven een zesje voor ov-studentenkaart

Wageningse studenten zijn minder tevreden over de ov-studentenkaart dan hun collega's in andere steden. Uit een enquete van de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) blijkt dat zij de kaart gemiddeld met een 6 waarderen terwijl landelijk gemiddeld een 7,6 wordt gegeven
Ondanks deze lage waardering willen Wageningse studenten gemiddeld zo'n 125 gulden compensatie als de kaart zou worden afgeschaft, beduidend meer dan de 93 gulden die nu van de basisbeurs wordt ingehouden. WSO-secretaris Petra Nooyens: Het lijkt misschien tegenstrijdig, maar dat is het niet. Het openbaar vervoer is in Wageningen niet goed geregeld, we hebben bijvoorbeeld geen treinstation. Studenten zijn echter wel afhankelijk van het openbaar vervoer. Ze halen de kosten van hun kaart er blijkbaar wel uit.
Studenten zijn goed te spreken over de Interliner. De snelle bus krijgt gemiddeld een 8. Trein en reguliere bus scoren respectievelijk een 7 en een 6. Nooyens: Er waren veel klachten over de bus. Hij rijdt niet op tijd, rijdt haltes voorbij en zit vaak te vol. We hebben een brief gestuurd naar Midnet om het bedrijf met de resultaten te confronteren. (KVe)
Voorzitter KCW komt in september

De aanstelling van een gemeenschappelijke voorzitter voor de Landbouwuniversiteit Wageningen (LUW) en Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) zal waarschijnlijk nog zes maanden vergen. Mr Henk van den Hoofdakker stelde dit tijdens een voorlichtingsbijeenkomst over de voorgenomen fusie tussen LUW en DLO in de Junushoff vorige week woensdag. Een headhunter zal drie maanden nodig hebben om iemand te vinden. Vervolgens zal die persoon zeker nog drie maanden nodig hebben om zich vrij te maken, verwacht Van den Hoofdakker. (ABo)
Diedenoort laat ouderen surveilleren

Hogeschool Diedenoort zet al enige tijd ouderen in als surveillant bij examens. Een woordvoerder van Diedenoort: Het is eigenlijk zonde docenten uit schaal 12 in te zetten terwijl iedereen met goede ogen kan opletten bij examens. Onze docenten zijn blij van het vervelende klusje verlost te zijn. Andere scholen uit de regio hebben al belangstelling getoond voor het initiatief. (KVe)
Nieuwsfoto, Getapt