Nieuws - 13 maart 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
Vijfjarige opleidingen eerder vloek dan zegen
Nog steeds melden zich minder eerstejaars dan vorig jaar aan voor een LUW-studie bij de Informatie Beheergroep in Groningen, maar het verschil wordt kleiner. Dat blijkt uit de nieuwe vooraanmeldingscijfers
Op 7 maart hadden 572 vwo-scholieren zich aangemeld, tegen 644 vorig jaar: een afname van elf procent. In januari bedroeg de daling nog vijftien procent, eind februari twaalf procent. Mogelijk melden studenten zich later aan dan vorig jaar
De studierichtingen die fors aandeel verliezen, blijven Zootechniek, Bioprocestechnologie en Milieuhygiene; alle vijfjarige opleidingen. Plantenteelt maakt een stevig herstel door, terwijl de gestage groei bij Landinrichtingswetenschappen en Bodem, water en atmosfeer lijkt door te zetten
Het is zeer opvallend dat de belangstelling voor de exacte en de technologische opleidingen alarmerend terugloopt, stelde rector prof. dr Kees Karssen op 10 maart tijdens de verjaardag van de LUW. Velen leggen bij de verklaring van dit fenomeen een verbinding met het huidige stelsel van studiefinanciering. In verschillende analyses wordt nu aangenomen dat dit stelsel leidt tot risicomijdend gedrag. Een groeiend deel van de vwo'ers zou de universiteit in het geheel mijden en dit treft in het bijzonder de als moeilijk te boek staande opleidingen. Als deze verklaring juist is, zouden de vijfjarige programma's die meer dan de helft van onze opleidingen nu hebben, eerder een vloek dan een zegen zijn.
Uitgaande van de analyse dat studenten een aversie hebben tegen studieleningen bieden verschillende universiteiten nu een extra jaar studiefinanciering aan uit eigen middelen. De LUW heeft zich tot nu toe niet geroerd op deze markt van financiele lokkertjes, stelde de rector. Maar de universiteit lijkt nu een variant voor te bereiden. Studenten die de opleiding niet binnen de gestelde termijn kunnen afronden, moeten in de toekomst niet slechter af zijn dan elders, stelde de rector. Hij noemde dit eerder een beloning voor goed studiegedrag dan een financiele lokker. (ASi)
Vooraanmeldingen

 • KOP = 7/3 19979/3 1996
 • = Biologie8490-6,7%
 • = Teeltwetenschappen211450,0%
 • = Gewasbescherming24234,3%
 • = Zootechniek1829 -37,9%
 • = Levensmiddelentechn.3640 -10,0%
 • = Voeding en gezondheid43414,9%
 • = Moleculaire wetensch.2433 -27,3%
 • = Bioprocestechnologie3757 -35,1%
 • = Milieuhygiene2645 -42,2%
 • = Bosbouw2633 -21,2%
 • = Agrosysteemkunde810 -20,0%
 • = Landinrichtingswet.57545,6%
 • = Bodem, water en atm.524613,0%
 • = Landbouwtechniek151315,4%
 • = Tropisch landgebruik3142 -26,2%
 • = Agrarische economie2427 -11,1%
 • = Huishoudwet.24234,3%
 • = Rurale ontw.studies2224-8,3%
 • = Totaal572644 -11,2%
  Waarschijnlijk geen varkenspest op Zodiac

  Het Zodiac-gebouw van de Landbouwuniversiteit, dat drie- tot vierhonderd varkens in huis heeft, mag geen varkens meer in- en uitvoeren omdat er mogelijk varkenspest heerst. Vorige week ontdekte de bedrijfsleider via de boekhouding dat Zodiac in januari twee biggen heeft ontvangen van een bedrijf uit Oost-Brabant dat later werd geconfronteerd met varkenspest. De biggen, waarvan onbekend is of ze besmet waren met het pestvirus, zijn daarna afgevoerd naar een slachthuis. Voor de zekerheid is nu bloed afgenomen bij varkens in proefaccommodatie De Haar
  Hoogleraar Veehouderij prof. dr Jos Noordhuizen verwacht niet dat de varkens besmet zijn. Omdat de biggen uit het risicogebied al in januari op Zodiac waren en de incubatietijd van het virus tussen de vier en de dertig dagen bedraagt, zou de eventuele besmetting zich allang hebben moeten openbaren. De overheid wil echter absolute zekerheid hebben, aldus de hoogleraar. Noordhuizen denkt dat de leverancier ten tijde van het transport van de twee biggen nog geen besmet bedrijf had
  Nu Zodiac verdacht bedrijf is, mogen er geen varkens worden in- en uitgevoerd, zijn de hygienemaatregelen licht verscherpt en zijn er bordjes rond het gebouw geplaatst die ongenode gasten op een afstand moeten houden. Veel nieuwe maatregelen zijn echter niet genomen, stelt Noordhuizen, omdat de proefaccomodatie al een restrictief beleid had bij de in- en uitvoer van biggen en een good hygiene practice hanteert. Op 19 maart zijn de resultaten van het bloedonderzoek onder de varkens bekend en kunnen de voorzorgsmaatregelen worden opgeheven, verwacht Noordhuizen. (ASi)
  Nieuwsfoto, Onderzoeksprijs