Nieuws - 6 maart 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
KNAW wil meteorologie concentreren in Wageningen
De Koninklijke Nederlandse akademie van wetenschappen (KNAW) wil het Nederlandse meteorologisch onderzoek concentreren in Wageningen en spoort de Nederlandse hydrologen aan om alsnog samen te werken in een onderzoekschool. De voorstellen staan in het rapport Ruimte voor Aardwetenschappen van de Verkenningscommissie Aardwetenschappen van de KNAW, dat op 1 maart is gepresenteerd
Het meteorologisch onderzoek en onderwijs van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Rijksuniversiteit Groningen en de Landbouwuniversiteit kunnen het beste geconcentreerd worden in Wageningen, stelt de commissie. Deze grote vakgroep kan dan goede relaties onderhouden met de milieu-onderzoekschool Wimek en de Wageningse hydrologen. De nadruk moet liggen op de experimentele en operationele meteorologie en klimatologie om een goed onderscheid te krijgen met de theoretisch georienteerde meteorologen in Utrecht
Dr Henk de Bruin van de vakgroep Meteorologie is blij met de conclusie van de commissie dat meteorologie thuis hoort in Wageningen. Hij denkt dat met name het Amsterdamse onderzoek inhoudelijk gezien probleemloos in het Wageningse geschoven kan worden. Hij verwacht echter niet dat alle personeel in korte tijd naar Wageningen wil verhuizen. Bovendien zal de vakgroep extra geld moeten krijgen als de twee onderzoeksgroepen naar de LUW komen
De verkenningscommissie heeft ook de Wageningse hydrologen een hart onder de riem gestoken. Eind 1996 strandde het initiatief om het hydrologisch onderzoek van Delft, Utrecht, Amsterdam en Wageningen te bundelen in een onderzoekschool. De verkenningscommissie betreurt ten zeerste dat de school niet tot stand is gekomen door de hoog opgelopen spanningen tussen de initiatiefnemers. De commissie spoort de colleges van bestuur aan om de moeilijkheden weg te nemen. Als voorschot op die gesprekken stelt de commissie dat er in Nederland plaats is voor drie sterke universitaire hydrologiegroepen: een agro-hydrologische in Wageningen, een technologische geo-hydrologische in Delft en een groep in Amsterdam of Utrecht. Deze zouden alsnog moeten samenwerken in een hydrologie-onderzoekschool
Onderzoekssecretaris van de vakgroep Waterhuishouding ir Roel Dijksma ziet weinig heil in deze aanbevelingen. De meningsverschillen zijn de afgelopen tijd te pregnant geworden om nog samen te werken. Op 7 maart zal de vakgroep met de Amsterdamse onderzoekschool Sedimentaire geologie gaan praten over aansluiting bij die school
De verkenningscommissie bevatte geen Wageningse leden, maar wetenschappers uit Delft, Amsterdam en Utrecht. (GDu)
Protest tegen Valentijnskaart

De Valentijnskaart van de LUW, waarop twee kikkers ogenschijnlijk zitten te wippen, heeft de woede opgewekt van de Christelijke Studentenfractie in de universiteitsraad. De CSF vindt de kaart niet getuigen van goede smaak en vraagt het college van bestuur voortaan af te zien van dergelijke afbeeldingen om nieuwe studenten aan te trekken. Het collegelid mr Henk van den Hoofdakker vindt de afbeelding echter wel kunnen. Hij merkte grappend op dat het Groninger museum inmiddels een bod heeft gedaan op de Valentijnskaart en stelde verder: Ik wil niet beloven het nooit meer te doen. (ASi)
NWO denkt aan totale financieringsstop voor Wageningen

Het is niet uitgesloten dat na de Technologiestichting STW ook andere stichtingen van NWO geen projecten meer in Wageningen willen financieren. Nu speelt dat nog niet, meldt NWO-woordvoerder Hein Meijers, maar na de fusie met DLO schat ik in dat het Wagenings onderzoek bij de hele organisatie ter discussie komt te staan.
Technologiestichting STW financiert in Wageningen projecten op het gebied van gewasbescherming, veredeling, voedselverwerking en mechanisatie. Vorige maand liet STW weten dat ze overweegt geen projecten meer op de LUW te financieren, omdat ze kampt met geldgebrek
NWO betaalt in totaal zo'n honderd onderzoekers op de LUW. Behalve op technologische projecten stelt de universiteit NWO-onderzoekers aan op fundamenteel sociaal-wetenschappelijk, biologisch en chemisch onderzoek. Ook voor deze gebieden heeft NWO te weinig geld om een bevredigend percentage te kunnen financieren van het groeiende aantal projectaanvragen
Meijer: NWO klaagt daar al jaren over. En omdat de fondsen zijn ingesteld voor universitair onderzoek, schat ik in dat Wageningen na de fusie ter discussie komt te staan. Ook al behoudt de LUW binnen het kenniscentrum haar eigen gezicht, je krijgt in Wageningen toch een groot arsenaal onderzoekers die niet onder de NWO-criteria valt. Daarnaast krijgt Wageningen veel geld van het ministerie van LNV en vormt Wageningen een stroom die nadrukkelijk een eigen koers vaart.
De stichting STW vraagt het ministerie van LNV bij te dragen aan haar budget, zodat de Wageningers kunnen blijven meedoen. Meijers verwacht dat een eventuele bredere discussie binnen NWO over het Wagenings onderzoek, ertoe zal leiden dat het ministerie van LNV wordt gevraagd ook bij te dragen aan het fundamentele onderzoek. Een tijdelijke stop op alle onderzoeksaanvragen, zoals STW bij geldgebrek twee keer eerder heeft gedaan, ziet het NWO-bestuur niet zitten. NWO is ervoor om geld te verdelen, aldus Meijer. Als ze sluit voor Wageningen, blijft ze dichter bij haar doel dan wanneer ze steeds de deur moet dichtdoen en zo de continuiteit van de projecten onderbreekt. (MHs)
Nieuwsfoto, Bovenste Polder