Nieuws - 13 februari 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
Ov-kaart dreigt te verdwijnen
De Ov-studentenkaart dreigt te verdwijnen. De onderhandelingen over een nieuw contract met de openbaar-vervoerbedrijven verlopen zo stroef dat minister Ritzen de studentenbonden al gepolst heeft of zij bezwaar hebben tegen het afschaffen van de kaart
Het nieuwe contract over de Ov-kaart moet op 1 november 1998 ingaan. Ritzen wil dat de kaart hem vanaf dat tijdstip nog maar vierhonderd miljoen gulden per jaar kost. Nu geeft hij er nog negenhonderd miljoen aan uit
De minister is niet tevreden over de offertes van de vervoerbedrijven. Zelfs de goedkoopste variant, een kaart die alleen geldig is op het traject tussen woon- en studieadres, moet volgens de vervoerders al 625 miljoen gulden kosten
Duurder is het handhaven van de huidige kaart, die studenten de keus geeft tussen een week- of een weekendkaart. Omdat het aantal studenten na 1998 zal dalen, kunnen de kosten daarvan omlaag, maar niet verder dan naar 680 miljoen gulden, aldus de vervoerders. Ritzen vindt dat te veel. Hij overlegt met zijn collega-minister maar ontkent dat hij het kabinet om extra geld zal vragen
Bij de Nederlandse Spoorwegen zijn studenten met 3,6 miljard verreisde kilometers per jaar goed voor een kwart van alle reizigers. NS verwacht dat het verdwijnen van de studentenkaart twee miljard reizigerskilometers kost. Volgens een Intomart-onderzoek in hun opdracht van de vervoerbedrijven gaat twintig procent van de studenten per auto reizen, met alle gevolgen voor het milieu van dien. Daarnaast zeggen veel studenten op kamers te gaan wonen. Dat zou Ritzen 230 miljoen gulden aan extra uitgaven voor uitwonendenbeurzen kosten
Veilig Verkeer Nederland is bang dat het afschaffen van de Ov-kaart zal leiden tot een toename van het aantal verkeersslachtoffers. In een brief aan minister Ritzen voert VVN cijfers aan van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Die laten zien dat het aantal verkeersdoden en -gewonden in de leeftijdsgroep van 18 tot 25 jaar aanzienlijk is gedaald sinds 1991, toen de kaart werd ingevoerd
Het aantal doden daalde van 280 in 1990 naar 220 in 1995; het aantal gewonden dat in het ziekenhuis terecht kwam, daalde van 3200 naar 2250. Volgens VVN is het evident dat deze daling te danken is aan de invoering van de Ov-kaart voor studenten
Het Intomart-onderzoek voorspelt dat studenten honderdduizend auto's extra zullen aanschaffen als de kaart verdwijnt. Omdat dat vaak oudere auto's zijn, zal dat ernstige gevolgen hebben voor het milieu en de verkeersveiligheid. (HOP)
Brandweer moet betalen voor bluswater

De Wageningse brandweer moet binnenkort gaan betalen voor bluswater. Waterleiding- en energiebedrijf Nuon/VNB wil vanaf 1 januari 1997 geld zien voor het water dat de brandweer gebruikt. Verder vraagt het bedrijf geld voor onderhoud van de brandkranen. Het totale pakket zal de gemeente ongeveer zestigduizend gulden per jaar kosten. Nuon/ VNB volgt hiermee het voorbeeld van andere waterleidingbedrijven. De maatregel treft alle brandweerkorpsen die Nuon-water tappen
Plaatsvervangend brandweercommandant G. van Leersum voelt zich overvallen door de mededeling van Nuon/VNB. Voordat het Wageningse korps het onderhoud in eigen hand nam, werden de brandkranen onderhouden door het waterleidingbedrijf. Van Leersum wil het onderhoud graag in eigen hand houden. Daar valt met Nuon over te praten, laat woordvoerder M. Essenburg weten. Sommige korpsen blijken prima mensen in dienst te hebben voor dat onderhoud. Als de Wageningse brandweer zelf voor de kranen kan zorgen, valt er iets te regelen. Dat scheelt vijftigduizend gulden per jaar. Het is niet uitgesloten dat Nuon/VNB meer water bij de wijn doet. Essenburg: We kunnen nog onderhandelen over de datum waarop de regeling ingaat.
Als het bluswater geld gaat opleveren kan de drinkwaterrekening voor particulieren in theorie een fractie omlaag. De bluswaterkosten komen echter via de gemeentelijke heffingen toch weer bij de inwoners van Wageningen terecht. Essenburg ontkent dat de maatregel leidt tot het rondpompen van geld. De gemeente krijgt toch ook een rekening voor het elektriciteitsverbruik in het stadhuis?
Promovendus redt tulpenembryo

Vrijwel alle tulpen die we in bloemenwinkels of op de markt kopen, zijn cultivars van de soort Tulipa gesneriana. Met de traditionele veredelingstechnieken is deze soort nauwelijks te kruisen met andere tulpensoorten, terwijl die wel vaak goede eigenschappen hebben, zoals resistentie tegen schimmels of aaltjes. Dr ir M. van Creij, die 12 februari promoveerde bij plantkundige prof. dr J.L. van Went, ontwikkelde technieken om kruisingsbarrieres te omzeilen
Bij kruisingen tussen T. gesneriana en de voor tuinen verkochte tulpen T. agenensis en T. praestans groeit het embryo onvoldoende of sterft het af voordat het zaad is afgerijpt, zo merkte Van Creij. Door in een vroeg stadium na bevruchting zaadknoppen met embryo's uit de tulpen te prepareren en op voedingsbodems te laten uitgroeien, wist ze in het laboratorium hybride plantjes te krijgen
Het onderzoek werd uitgevoerd bij het veredelingsinstituut CPRO-DLO en was onderdeel van het eind jaren tachtig uitgezette Urgentieprogramma bollenziekte- en veredelingsonderzoek. Overheid en bedrijven wilden hiermee de veredeling van resistente tulpen stimuleren, om de telers minder afhankelijk te maken van bestrijdingsmiddelen. Met de embryoreddingstechniek kunnen eigenschappen als bloemkleur en bloemvorm al worden ingekruist. Volgende stappen zijn het opsporen van resistentie-eigenschappen in de tulpensoorten waarmee de snijtulp is te kruisen, en verbetering van de techniek zodat zich bolletjes vormen die zijn uit te planten. (MHs)
Louise Fresco directeur onderzoek FAO

Prof. dr ir Louise Fresco, hoogleraar Plantaardige productiesystemen van de Landbouwuniversiteit, wordt per 1 mei directeur van de Research Extension and Training Division van de wereldvoedselorganisatie FAO. Momenteel is Fresco, naast LUW-hoogleraar, voorzitter van de Raad voor milieu- en natuur-onderzoek (RMNO). De benoeming van Fresco bij de FAO, waaraan het ministerie van LNV veel waarde hecht, komt onverwacht
Hoewel in het leerstoelenplan de leerstoel van Fresco niet ter discussie staat, zal het college van bestuur het vervullen van de ontstane vacature overwegen in relatie tot de problematiek van de sector Plant- en gewaswetenschappen, zo leert navraag op het bestuurscentrum. Dat gebeurt overigens bij het onvoorzien vrijkomen van elke leerstoel. Fresco vervult aan de LUW een belangrijke en stimulerende rol in de onderzoekschool Productie Ecologie. (SVk)
Nieuwsfoto, Carnaval