Nieuws - 22 januari 1998

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
Meer aandacht voor internationalisering in KCW-plannen
De fusie tussen de onderzoeksscholen M&T en Wimek moet doorgang vinden. Verder is internationalisering onderbelicht in de strategische visie voor KCW. Dat zei de raad van bestuur tijdens een discussiebijeenkomst met hoogleraren en directeuren over de plannen voor KCW op woensdag 21 januari in het IAC
Het idee voor een fusie tussen M&T en Wimek vindt bij ons krachtige ondersteuning. Dat moet doorgang vinden, stelde prof. dr Cees Veerman als voorbeeld van bestaande initiatieven die hij wil bekrachtigen. Voor hoogleraar-directeur van M&T prof. dr Sjoerd Wendelaar-Bonga was dat nieuws. Hij had daarvoor nog geen officiele reactie gehad van de raad van bestuur op het fusieplan van prof. dr ir Jan Koeman
Veerman wil verder initiatieven voor samenwerking binnen KCW een zetje geven met geld uit een KCW-stimuleringsfonds. Hoeveel geld daarvoor beschikbaar is wilde hij nog niet zeggen. Daarnaast mogen instituten en departementen zelf de besparingen houden die zij boeken door samen te werken. Veerman wil bij toekomstige reorganisaties de nederlaag van gedwongen ontslagen vermijden. Want zonder klanten geen personeel, maar zonder personeel geen KCW. Verder wil hij een contactpunt KCW waar personeel en studenten met klachten en vragen over KCW terecht kunnen
Uit de zaal vol met hoogleraren en directeuren kwam kritiek op het gebrek aan aandacht voor internationalisering in de eerste versie van de nota. Rector prof. dr ir Cees Karssen is het eens met die kritiek. Het stuk dient op dat punt verbeterd te worden. Karssen meent dat KCW zijn buitenlandse samenwerkingsverbanden moet concentreren. Ga niet met twintig universiteiten in China samenwerken, maar kies er twee of drie. Ook moeten netwerken met buitenlandse partners beter uitgewisseld worden tussen verschillende onderzoeksgroepen. Wageningers zijn te weinig op de hoogte van de internationale contacten van anderen binnen KCW
Ir Kees van Ast stelde dat de directeuren human resourch management, marketing en kennisexploitatie, financien en infrastructurele voorzieningen geen bestuurlijke tussenlaag gaan vormen. Deze directeuren zorgen voor de beleidsvoorbereiding en voeren namens de raad het beleid van de raad uit. Directeuren van instituten en departementen kunnen rechtstreeks contact met de raad van bestuur houden
Iedereen die een reactie heeft geschreven voor de raad van bestuur kan een persoonlijk antwoord verwachten. Het is een geweldige klus, maar we doen het wel, vertelde Veerman. Het bestuur kreeg in totaal 58 reacties. Medio februari zal het bestuur de definitieve versie van de strategische nota het licht doen zien en aanbieden, na consultatie van de raad van toezicht, aan de medezeggenschapsorganen. (KVe / MS)
Slechtere resultaten bij Engelstalig college
Nederlandse studenten steken minder op van een Engelstalig college dan van een Nederlands. Dat schrijven onderzoekers Joke Snippe en Renate Klaassen van de Technische Universiteit Delft in het blad Onderzoek van onderwijs
In hun onderzoek lieten zij een ervaren docent een college over wetenschapsfilosofie geven in het Engels en het Nederlands. Studenten die het Engelse college zagen op een video maakten een toets over de lesstof duidelijk slechter dan degenen die de Nederlandse versie hadden gezien
Het Engelse college duurde een kwartier langer dan het Nederlandse omdat de docent langzamer sprak; 131 Nederlandse woorden per minuut tegen 96 Engelse. De docent was in het bezit van een certificaat van de British Council voor zijn Engelse spreekvaardigheid
Snippe en Klaassen bevelen drie voorwaarden aan voor Engelstalig onderwijs. Docenten moeten hun gebrekkige taalvaardigheid compenseren door meer visuele hulpmiddelen te gebruiken, docenten moeten meer tijd gebruiken voor de colleges en de universiteiten moeten strenge eisen stellen aan de Engelse taalvaardigheid van de docenten. (KVe)
Theijse kondigt vertrek aan

De secretaris van de Landbouwuniversiteit, ir Theo Theijse, heeft aangekondigd zijn functie in de loop van dit jaar neer te leggen. Theijse wil vervroegd uittreden. De nummer twee op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van de Arnhemse VVD spreekt met klem tegen dat hij beschikbaar is voor een wethouderszetel in Arnhem. Ik wil de komende jaren tijd hebben om van het leven te genieten. Een wethouderschap strookt niet met die ambitie. Wel is hij in Arnhem eventueel beschikbaar als fractievoorzitter
Sinds zijn indiensttreding bij de universiteit, eind jaren zeventig, was het bezuinigen geblazen, zo licht Theijse zijn stap toe. Dat was nu eenmaal de realiteit. Nu staan we voor een enorme uitdagende operatie, die de komende jaren veel energie zal vergen. Het lijkt me meer dan aardig om daaraan mee te werken, maar de consequentie zal zijn dat ik moet vertrekken op het moment dat we de vruchten kunnen plukken, over een jaar of drie. Het lijkt me daarom beter en aantrekkelijker om in de loop van dit jaar de universiteit te verlaten.
De secretaris begon in 1978 zijn loopbaan als hoofd Gebouwen en terreinen. In die functie was hij verantwoordelijk voor tal van architectonisch interessante nieuwbouwprojecten en opmerkelijke beeldende kunst. In 1987 werd Theijse hoofd Financiele en economische zaken, een functie die hij in 1993 verruilde voor het secretarisschap. Zijn Delftse bouwkundige achtergrond verloochende hij nooit, door consequent achter zijn naam c.i. te vermelden, civiel ingenieur. Ook zijn belangstelling voor cultuur bleef prominent aanwezig in al zijn functies, waarvan onlangs de door hem ontdekte en in het klein Arboretum geplaatste reusachtige roos getuigt. (SVk)