Nieuws - 2 oktober 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
Tweede Kamer verdeeld over sluiting DLO-vestiging Haren
Minister Van Aartsen moet zijn besluit om de vestiging van het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) in Haren te sluiten, heroverwegen. Dat stelden de fracties van PvdA en CDA op 30 september in de landbouwcommissie van de Tweede Kamer. De minister wijst uitstel van deze beslissing echter van de hand
Voor een publieke tribune met veel AB-personeel uit Haren uitten de Kamerleden kritiek op het besluit van de minister om het Harense onderzoek naar bodemvruchtbaarheid in Wageningen te concentreren. De fracties zagen wel in dat DLO de vestiging niet alleen op de been kan houden nu is uitgerekend dat de bilocatie anderhalf miljoen gulden per jaar extra zou kosten. Ze vestigden hun hoop echter op het initiatief van de noordelijke provincies om te komen tot een Agrarisch kenniscentrum noord
Omdat de financiele onderbouwing van dit noordelijke kenniscentrum nog moet komen, vraag ik de minister de sluiting van de bilocatie uit te stellen, aldus PvdA'er Eisso Woltjer. CDA'er Jacob Reitsma wilde de vestiging in Haren in elk geval open houden, om de werkgelegenheid en de kennisstructuur in het noorden te behouden. Alleen het D66-Kamerlid Pieter ter Veer steunde de minister in zijn besluit de vestiging te sluiten. Een halve oplossing is geen oplossing; er is geen perspectief voor een vestiging in Haren.
PvdA en CDA zinspeelden op de mogelijkheid dat de aardappelcooperatie Avebe bereid zou zijn te investeren in het nieuwe kenniscentrum, maar minister Van Aartsen weersprak dat. Bovendien, stelde de minister, moet dit kenniscentrum complementair worden aan het Wageningse: het wordt geen onderzoekinstituut, maar moet praktijkgericht werken in samenwerking met innovatieve boeren en bedrijven. Het is best mogelijk dat er onderzoekprojecten blijven in het noorden, maar niet met de huidige bemensing in Haren, stelde hij voor de duidelijkheid. We moeten gewoon vaststellen dat de huidige invulling niet levensvatbaar is.
De Kamerfracties wezen echter op het rapport van de commissie-Langman, die de komende jaren een miljard gulden in het noorden wil investeren om 43 duizend arbeidsplaatsen te creeren. Een meerderheid van de Kamer wil een perspectief bieden om de werkgelegenheid in het noorden des lands te stimuleren. Nu de kwestie door tijdgebrek is doorverwezen naar de plenaire vergadering van de Tweede Kamer, kunnen de Kamerfracties moties indienen. Die vergadering staat mogelijk al volgende week op de agenda
Er komen waarschijnlijk twee moties. Het PvdA-lid Woltjer wil uitstel van de beslissing. Eerst moeten de initiatiefnemers van het Agrarisch kenniscentrum noord de kans krijgen hun plan financieel te onderbouwen. Hij verwacht dat dit eind dit jaar haalbaar moet zijn. Begin volgend jaar kan dan een definitief besluit vallen over de vestiging in Haren. Deze motie kan waarschijnlijk rekenen op de steun van het CDA
Een tweede motie wordt ingediend door het VVD-lid Cornielje. Hij zal stellen dat het AB-DLO geconcentreerd moet worden in Wageningen. Tegelijkertijd moet de minister perspectief bieden aan het noordelijke kenniscentrum, waarbij de vestiging in Haren als het ware kan doorstarten als praktijkgericht centrum. Voorwaarde is wel dat het bedrijfsleven een substantiele inspanning levert, stelt Cornielje. Deze motie krijgt waarschijnlijk steun van D66. (ASi)
Aardige score voor Wageningse wiskunde

Met vier punten voor wetenschappelijke kwaliteit scoren de Wageningse wiskundigen heel behoorlijk in de onderzoeksvisitatie wiskunde. De Wageningse groep wiskundigen is overigens bijzonder klein, vergeleken met de tien overige universiteiten die iets met wiskunde doen. Wageningen eindigt op een gedeelde vierde plaats. Utrecht staat met 4,6 bovenaan, gevolgd door Leiden. Twente doet het met 3,4 het slechtst
Het informatica-onderzoek werd eveneens onderzocht. Ook deze onderzoekers scoren vier punten. Daarmee komen ze op een gedeelde tweede plaats, net onder de Amsterdamse Vrije Universiteit die 4,2 weet te scoren. Ook in deze ranglijst doet Twente het met 3,1 niet best, al blijft deze technische universiteit Groningen net de baas. (SVk)
Instroom Landbouwuniversiteit vertoont onverwachte stijging
Een recordaantal schoolverlaters heeft op de valreep gekozen voor een universitaire studie. Voor het eerst in zes jaar stijgt het totale aantal eerstejaars met procenten. In Wageningen bedraagt de stijging zelfs acht procent vergeleken met vorig jaar
Hoewel de exacte aantallen eerstejaars pas over enkele weken bekend zijn, tekent zich landelijk een stijging af van zo'n vijf procent - veel meer dan de instroom die in augustus werd verwacht. Vrijwel alle universiteiten die op achteruitgang rekenden, kunnen nu toch gelijke of hogere aantallen eerstejaars inschrijven
Van een echte daling - met zeker tien procent - is alleen nog sprake in Leiden. De universiteit ontkent nog steeds dat dit een gevolg is van de invoering dit jaar van het bindend advies
Het meevallende aantal eerstejaars lijkt minister Ritzen in de kaart te spelen. Zowel universiteiten als politici suggereren geregeld dat de strenge regels voor studiebeurzen een afschrikkend effect hebben op aanstaande studenten. Ritzen sprak dat steeds tegen
De onderzoekers De Jong en Webbink, die al jaren de keuzes van schoolverlaters volgen, steunen Ritzen. Volgens hen is het aantal schoolverlaters sinds 1991 wel fors gedaald, maar nam het aandeel dat ging studeren nog toe. Alleen in 1995 viel dit doorstroompercentage plots terug. Dit kwam volgens de onderzoekers door uitstel van studiekeus: veel studenten wilden eerst eens een jaar wat anders doen, zoals werken of een wereldreis
Maar dat jaar studie-uitstel raakt nu alweer uit de mode, zegt De Jong over het meevallende aantal eerstejaars. Volgens haar horen jongeren van elkaar dat een jaar werken toch ook niet zo leuk is als gedacht.
Ook het aantal afgestudeerde hbo'ers dat op de universiteit verder studeert, lijkt volgens De Jong weer te groeien. Deze groep schrok twee jaar geleden misschien van de inperking van de studiefinanciering tot vijf jaar. De onderzoeker denkt dat ook hier modes een rol spelen: Men hoort van anderen dat het best meevalt. En dan volgen er meer. (HOP)