Nieuws - 28 augustus 1996

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
Zaadbedrijf Seminis concentreert onderzoek in Wageningen
Seminis Vegetable Seeds, een fusie van Royal Sluis, Bruinsma Zaden en twee Amerikaanse zaadbedrijven, wil zijn onderzoeksfaciliteit in Wageningen uitbreiden. Het bedrijf plaatst een deel van het onderzoek in Enkhuizen over naar Wageningen, dat is aangewezen als biotech centre voor geheel Noordwest Europa, Zuid Europa, Afrika, India en Oost Europa. Seminis gaat de komende vier jaar acht tot tien miljoen gulden investeren in de landbouwstad
Belangrijkste investering is de bouw van een nieuwe generatie kassen. Deze kassen, van zo'n zeven meter hoog, zijn speciaal beveiligd voor de verbouw van transgene groenten, er is een uitstekende klimaatbeheersing mogelijk en ze bevatten schermen om 's nachts de omgeving te beschermen tegen licht. Momenteel telt de Wageningse onderzoeksafdeling van SVS aan de Rijn zo'n dertig mensen. Het bedrijf verwacht dat daar 25 tot veertig mensen bijkomen
Al sinds de jaren zestig doet Royal Sluis onderzoek aan spinazie, bonen en een gedeelte van de brassica's in Wageningen, legt woordvoerder Niek Kwantes uit. Nu wil het bedrijf alle onderzoek aan kolen verplaatsen van Enkhuizen naar Wageningen. Daarnaast overweegt het verplaatsing van ook ander onderzoek, zoals aan augurken. SVS zet sterk in op de moderne biotechnologie. In Wageningen vindt echter niet het moleculair biologisch onderzoek aan de groenten plaats; dat is gestationeerd in Amerika. Wel zal in Wageningen selectie van de transgene groenten, afkomstig uit Amerika, plaatsvinden
In 1994 fuseerde Royal Sluis met Peto Seeds in de Verenigde Staten. In diezelfde tijd fuseerde het Nederlandse Bruinsma Zaden met het Amerikaanse Asgrow Seeds. Onlangs zijn deze vier opgegaan in Seminis Vegetable Seeds, dat nu bij de grootste groentezaadbedrijven hoort. Het onderzoek is duur geworden, zo verklaart Kwantes de voortgaande concentratie in de zaadwereld. SVS verkoopt behalve in Amerika en Europa ook zaden in India en Afrika. (MHs)
Studentenbond wil onderwijs a la carte

Studenten moeten de vrijheid krijgen zelf te bepalen hoe lang ze studeren, welke vakken ze volgen en welke didactische vormen ze voorgeschoteld krijgen. Om te voorkomen dat die vrijheid in chaos ontaardt, moeten ze individuele onderwijsafspraken maken met hun opleiding. Dat schrijft het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) in het boekje Onderwijs a la carte, dat op 28 augustus aan minister Ritzen wordt aangeboden
Hoger onderwijs is te veel een eenheidsworst, vindt het ISO. Studenten zijn gedwongen te eten wat de pot schaft. Ze moeten grotendeels voorgeschreven vakken volgen, en regels op het gebied van studiefinanciering dwingen hen dat in een straf tempo te doen. Studeren wordt zo een studiepuntenjacht
Dat moet anders, vindt het ISO. Studenten moeten bijvoorbeeld de vrijheid krijgen hun studie te verbreden of te verdiepen met extra vakken of stages. Wie zijn studie wil uitsmeren over meer dan vier jaar of er juist sneller doorheen wil, moet daarvoor de ruimte krijgen. En onderbrekingen van de studie, bijvoorbeeld om een paar jaar te gaan werken, moeten ook tot de mogelijkheden behoren
Die flexibiliteit stelt hoge eisen aan de programmering van de opleiding. Daarom stelt het ISO voor dat studenten die van de gebaande paden afwijken individuele onderwijsafspraken maken met hun opleiding. Daarin wordt vastgelegd wanneer de student welke vakken gaat volgen, welke studiebegeleiding hij kan verwachten en dergelijke
Het huidige studiefinancieringsstelsel moet op de helling om zulk gedifferentieerd onderwijs mogelijk te maken, schrijft het ISO. Dat stelsel dwingt studenten namelijk om, liefst zonder onderbreking, in maximaal zes jaar af te studeren. Het ISO vindt dat studenten een studieuitkering moeten krijgen van het ministerie van Sociale Zaken. Die moet genoeg zijn om in het levensonderhoud te voorzien en mag niet afhankelijk zijn van studieprestaties. Het ministerie van Onderwijs moet voortaan alleen zorgen dat studenten hun studiekosten kunnen dekken. (HOP)
Van Aartsen opent academisch jaar

Jozias van Aartsen, minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, opent op 1 september het academisch jaar van de Landbouwuniversiteit. De minister wil graag het startschot lossen voor het Kenniscentrum Wageningen. Tijdens de openingsceremonie treedt het nieuwe bestuur van de LUW en de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) aan, evenals de nieuwe Raad van Toezicht. Het bestuur moet de fusie van beide instellingen in het Kenniscentrum Wageningen vormgeven
Na Van Aartsen zullen de drie collegeleden het woord voeren. Daarna wordt de Loopbaanprijs uitgereikt aan twee LUW-medewerkers: Gon van Laar van de vakgroep Theoretische productie-ecologie en dr ing. Wiebe Koops van de vakgroep Veehouderij
De opening is vrij toegankelijk voor medewerkers en studenten, maar de zaal in de Aula zal vol zitten met genodigden, meldt het bestuur. De andere bezoekers kunnen de bijeenkomst via een videocircuit volgen op de benedenverdieping in het gebouw, onder het genot van een drankje. (ASi)
College van bestuur zoekt huisvesting

Het vernieuwde college van bestuur van de Landbouwuniversiteit is op zoek naar een adequate werkruimte. Aangezien het nieuwe universiteitsbestuur tevens het bestuur is van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), zou huisvesting in het bestuurscentrum van de LUW aan de Costerweg op gevoeligheden stuiten. Hoewel inmiddels duidelijk lijkt dat op termijn het bestuur van het fusieproduct tussen LUW en DLO wordt gevestigd in het bestuurscentrum, wordt nu gezocht naar huisvesting voor de overgangsperiode
Een woordvoerder van Gebouwen en terreinen bevestigt dat de laatste hand wordt gelegd aan een nota waarin verschillende locaties worden belicht, met hun ruimtelijke en financiele voors en tegens. Het voormalig hotel De Wereld is een optie, zo melden medewerkers uit dat gebouw. (SVk)
Raad van Toezicht in klein cortege

Bij de opening van het academisch jaar op 1 september zal ook de nieuwe Raad van Toezicht van de Landbouwuniversiteit in het klein cortege naar het podium schrijden. Traditiegetrouw vormt de opening van het academisch jaar geen academische plechtigheid en ontbreken de hoogleraren in toga. Gebruikelijk was dat het college van bestuur, de secretaris van de universiteit en de sprekers zich in optocht tussen de genodigden door naar voren begaven. Aan deze stoet is nu dus de Raad van Toezicht toegevoegd
Voorafgaande aan de opening van het academisch jaar zal de Raad van Toezicht voor de eerste maal vergaderen. Op de agenda staan de benoeming van het derde collegelid en de keuze van de medezeggenschapstructuur. (SVk)
Nieuwsfoto, ontgroening