Nieuws - 3 juli 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
VeSte met twee zetels in universiteitsraad
De Progressieve Studentenfraktie (PSF) en de Christelijke Studentenfractie (CSF) hebben allebei een zetel in de universiteitsraad moeten inleveren ten gunste van de nieuwe fractie Verenigde Studenten (VeSte), die twee zetels haalde. De CSF haalde er een en de PSF vier. Dit maakte mr Jan Willem Kroon, voorzitter van het centraal stembureau, 26 juni in het bestuurscentrum bekend
De universiteitsraad maakt in januari plaats voor een studentenraad en een ondernemingsraad, waar personeelsleden zitting in nemen. De uitslag van de verkiezingen van juni bepaalt ook de verdeling van de zetels in die toekomstige studentenraad. Van de twaalf zetels in die studentenraad heeft de PSF er zes gekregen en de CSF en VeSte beide drie. Het opkomstpercentage bij de verkiezingen kwam met 1813 geldige stemmen op 46,1 procent; daarvan stemden 152 studenten blanco
VeSte is blij met de twee zetels in de universiteitsraad en de drie zetels in de studentenraad. Sandra Veerman, gekozen voor de studentenraad: De uitslag is perfect zo; precies zoals we hadden gedacht. Uiteindelijk hadden we drie mensen die beschikbaar waren. Nummer vier op de lijst bij VeSte, Jan-Willem Burgmans, zit namelijk komend jaar al in het bestuur van de studentenvereniging Franciscus en had eventueel deeltijd-studentenraadslid kunnen worden. Dit is praktisch gezien een goede uitkomst, waar we heel tevreden mee zijn voor de eerste keer dat we meedoen. We zijn blij dat we ermee begonnen zijn, vertelt Burgmans
CSF'er Wulf Vaarkamp, die nu in de universiteitsraad een eenmansfractie vormt, had het verlies van een zetel wel een beetje verwacht. Hij vindt het prettig dat er wel drie CSF'ers in de studentenraad komen; de andere twee kunnen hem tot januari in de universiteitsraad ondersteunen. Waarschijnlijk krijgen zijn fractieleden in de studentenraad, Tsjeard Bouta en Wido Potters, ook een bestuursbeurs. Als het aan universiteitsraadsvoorzitter dr Raymond Florax ligt kunnen zij gewoon deelnemen aan commissievergaderingen van de universiteitsraad. Bij een kleine fractie moet je anders, net als in de Tweede Kamer, van de ene vergadering naar de andere rennen, stelde Florax
Vaarkamp waardeert het dat de kiezers redelijk trouw zijn gebleven en niet massaal op VeSte hebben gestemd. En de PSF heeft gelukkig geen meerderheid gekregen in de studentenraad. Dan blijft de discussie tenminste interessant. Dat vindt de PSF zelf ook. Lijsttrekker Lenny Putman: Democratisch gezien zou het niet zo mooi zijn als we een meerderheid in de studentenraad kregen. Dat is niet goed voor het functioneren van zo'n raad.
Putman is ook tevreden over het behaalde aantal zetels. We wisten dat er wat af moest en persoonlijk had ik op drie zetels gegokt. Nu we er op het nippertje vier hebben, hebben we voor mij toch wat gewonnen.
Opvallend is dat het opkomstpercentage nauwelijks gestegen is ten opzichte van vorig jaar. VeSte heeft dus geen extra kiezers naar de stembus getrokken. Wel is het aantal blancostemmers iets gedaald. In vergelijking met andere universiteiten scoort Wageningen met het huidige opkomstpercentage van 46 procent erg goed. Sinds 1992 zit er een stijgende lijn in de opkomstcijfers. 33 Procent is de ondergrens; gaan er minder mensen stemmen dan moet er volgens de wet een zetel ingeleverd worden. In 1992 bleef het opkomstpercentage nog maar net boven dat kritieke percentage. (MS)
Van den Hoofdakker neemt virtueel afscheid

De vice-voorzitter van het college van bestuur, mr Henk van den Hoofdakker, neemt op 29 augustus afscheid van de Landbouwuniversiteit tijdens een virtuele afscheidsreceptie. De stichting Cereales, uitgever van ondermeer het Wagenings Universiteitsblad, en de LUW-afdeling Informatisering en datacommunicatie zullen op die dag een speciale interactieve receptiesite op het net brengen. Vrienden, bekenden, collega's en relaties van het scheidend collegelid kunnen via e-mail afscheid nemen
Voorzover bekend is het de eerste keer dat Internet wordt gebruikt voor een afscheidsreceptie. Van den Hoofdakker heeft voor deze vorm gekozen omdat hij niet wil dat men zich verplicht voelt zich naar mijn afscheidsreceptie te slepen. Bezoekers van de site kunnen via real audio de afscheidsspeech van Van den Hoofdakker beluisteren
Wie via e-mail een uitnodiging wil ontvangen voor de receptie kan dat via svinkwnet.bos.nl doorgeven. In de subjectregel graag vermelden: afscheidsreceptie. (S.V.)WUBSPECIAL
Dit is het laatste Wagenings Universiteitsblad voor de zomervakantie. Op 7 augustus verschijnt een nummer met het examenrooster. Aan het eind van de Algemene Introductiedagen brengt de redactie een geheel op deze gebeurtenissen georienteerde krant uit. Dit WUB zal verschijnen op vrijdag 15 augustus
De special kent geen rubriek voor nieuws van de vakgroepen of voor infoberichten. Wel is het mogelijk om via advertenties producten en diensten onder de aandacht van nieuwe en oude WUB-lezers te brengen
De oplage van de special bedraagt twaalfduizend exemplaren. Inlichtingen over adverteren: Bureau Futura, 0317-423320. Op 28 augustus verschijnt het eerste WUB voor het nieuwe studiejaar
Raad wil meerkoppig bestuur op departementen

Een brief van het college van bestuur over de besturing van de departementen na de invoering van de MUB is de universiteitsraad in het verkeerde keelgat geschoten. In de brief probeert het college de departementen meer duidelijkheid te geven over het bestuur van de departementen na 1 januari 1998. Het college wil het bestuur van een departement in handen leggen van een hoogleraar-directeur. De raad wil graag een dagelijks bestuur aan het hoofd van de departementen, waarin personeel en studenten vertegenwoordigd zijn
Volgens de raad wekt de brief ten onrechte de indruk dat de bestuursstructuur van de departementen al geregeld is. Het bestuurs- en beheersregelement van de universiteit na de invoering van de MUB moet volgens de raad nog worden goedgekeurd door de nieuwe ondernemingsraad en studentenraad
Het college van bestuur wil de toekomstige hoogleraar-directeuren dit najaar in company naar een serie seminars sturen om ze voor te bereiden op hun taak. Alsof je met een cursusje goed bestuur zou kunnen garanderen, schamperde raadslid dr Bart Gremmen. Volgens collega-raadslid prof. dr Ivonne Rietjens zitten ook de beoogde departmentsdirecteuren niet te wachten op een zware taak. De directeuren moeten hun aandacht verdelen over het departement en hun eigen vakgroep. Zij willen niet te zwaar worden belast door alleen verantwoordelijk te zijn voor het bestuur van een departement. (KVe)
Sportbeurs voor marathonzwemmer

De LUW heeft lange-afstandszwemmer Melanie Kuiper een sponsorbedrag toegekend, tweeduizend gulden groot. De in nieuwe LUW-outfit gestoken Kuiper bereidt zich thans voor op de Europese kampioenschappen, medio augustus in Sevilla, en de wereldkampioenschappen in Perth, januari volgend jaar. De derdejaars studente Levensmiddelentechnologie heeft een indrukwekkende staat van dienst. Aansprekende prestaties waren een tweede stek tijdens de IJsselmeermarathon Stavoren-Medemblik (25 km) vorig jaar en een achtste plaats op het EJK in Wenen, een jaar eerder. Kuiper traint momenteel bijna dertig uur per week. De kwalificatiewedstrijd voor het Europese kampioenschap vindt op 5 juli plaats in Sluis. (GvdE)
Nieuwsfoto, Fietstocht