Nieuws - 26 juni 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
Gemeente eist sloop LUW-kassen
De LUW moet zo snel mogelijk vijf illegaal gebouwde kassen slopen. De universiteit vergat een vergunning aan te vragen voor de bouwsels. Om experimenten in de kassen niet te verstoren, heeft de gemeente de LUW tot 1 maart de tijd gegeven. Tegen die tijd moeten de proefopstellingen zijn verhuisd naar het nieuwe universitaire kassencomplex aan de Binnenhaven
Vier andere illegaal gebouwde kassen mogen blijven staan. De LUW-afdeling Gebouwen en terreinen vraagt voor die kassen alsnog een bouwvergunning aan. Omdat de kassen passen binnen het bestemmingsplan, verwacht de verantwoordelijke ambtenaar geen problemen bij de vergunningverlening
De ontdekking van de illegale kassen was grotendeels een toevalstreffer voor de gemeentelijke afdeling Bouwen en wonen. Nadat de eerste illegale kas door een toezichthouder was gefotografeerd, blijkt na overleg met een medewerker van de universiteit dat er meerdere kassen zonder bouwvergunning zijn
Directeur Gebouwen en terreinen Ad van der Have wijt de vergeten bouwvergunningen aan een miscommunicatie. Het zijn kleine kassen met elk een oppervlakte van rond de zeshonderd vierkante meter. We proberen altijd de koninklijke weg te bewandelen, maar zulke kleinigheden ontsnappen wel eens aan de aandacht. De directeur verwacht niet dat de gemeente nog andere LUW-bouwwerken vindt die niet aan de gemeentelijke regels voldoen. (HvL)
WSO fietst naar Belgrado

De Wageningse studentenorganisatie WSO bekrachtigt haar relatie met Servische studentenbonden via een fietstocht. In september stapt een aantal Wageningers op de fiets voor een tweeduizend kilometer lange tocht naar Belgrado. De tocht is bedoeld als publiciteitsstunt, om sponsors te werven voor Servische studentenbonden die ontstonden tijdens en na de studentenprotesten van 1996. Drie bedrijven hebben inmiddels hun medewerking toegezegd. Hoeveel geld ze bijdragen, is nog niet bekend
De WSO coordineert de hulp van Nederlandse studentenbonden aan de Serviers. De Wageningers schenken zelf hun oude copyprinter, een soort kopieerapparaat voor grote oplagen. De leverancier van het nieuwe apparaat voor de Wageningers heeft de schenking ondersteund door het beschikbaar stellen van noodzakelijke onderdelen
Naast materiele hulp biedt de bond ook ondersteuning voor de organisatie van de Servische bonden
Zo is een delegatie Servische studenten deze week in Wageningen voor een cursus over het besturen van een studentenvakbond. WSOmedewerker Norbert Degenhardt: De bonden die nu in Servie zijn ontstaan, zijn een protestbeweging. Als je daar niet een solide structuur aan geeft, bestaat het gevaar dat ze uiteenvallen. (HvL)
Onvrede over kosten literatuuraanvragen

Buiten proporties. Dr Wim Heijman, beheerder van de leerstoelgroep Algemene economie, windt zich op over de tarieven die de bibliotheek sinds 1 juni hanteert voor het aanvragen van literatuur. Voortaan kosten artikelen een gulden per kopie, met een minimum van vijf gulden. Het aanvragen van een boek dat uit een ander gebouw moet komen, kost vijf gulden. Heijman stoort zich vooral aan het feit dat voor het aanvragen van literatuur binnen Wageningen hetzelfde tarief geldt als voor aanvragen buiten Wageningen
Het doorberekenen van de kosten is volgens het hoofd Bibliotheek Jan Kopshuis, Marianne van Boven, nodig omdat de bibliotheek het budget voor het aanvragen van literatuur jaarlijks met enkele tienduizenden guldens overschreed. Een gulden per kopie voor aanvragen binnen Wageningen vindt zij niet te veel. Het maken van fotokopieen kost nu eenmaal veel tijd.
Van Boven meent dat de kosten voor de meeste vakgroepen wel mee zullen vallen. Ir Erik Schmieman, aio bij de leerstoelgroep Milieu-economie, schat echter dat de kosten voor een leerstoelgroep met drie aio's al snel enkele duizenden guldens per jaar bedragen. Hij vreest dat de departementen aio's daarom zullen vragen zelf op de fiets te stappen om de benodigde literatuur te gaan kopieren. Geen prettig vooruitzicht, die tijd gebruik ik liever om te studeren.
Dr ir Ton van Harten, beheerder van de afgelegen gehuisveste vakgroep Plantenveredeling, is evenmin gelukkig met de nieuwe tarieven. Die plaatsen zijn vakgroep voor een lastig dilemma. Wij kunnen medewerkers moeilijk voor ieder artikel op de fiets laten stappen, maar iedereen de vrijheid geven om literatuur aan laten vragen kan ook niet. Van Harten schat dat de kosten in het laatste geval snel tienduizend gulden per jaar gaan bedragen
Overigens is het volgens Van Boven niet de bedoeling dat de bibliotheek voortaan geld overhoudt aan de literatuuraanvragen. Wanneer we geld overhouden, zullen we dat over de vakgroepen verdelen. (LKe)
Piranha-verwant groeit goed op eiwitrijk dieet

De vissoort Colossoma macropomum lijkt zeer geschikt om de visteelt in Latijns Amerika te stimuleren. De Colossoma, ook bekend onder de naam Tambaqui, groeit goed tegen lage kosten. Voor een optimale groei heeft de Colossoma voer nodig met een eiwitpercentage van 43 procent en wordt de voeropname verhoogt als de vis meerdere keren per dag gevoerd wordt. Dat concludeert ir Magnus van der Meer in zijn proefschrift Feeds and feeding strategies for Colossoma macropomum (Cuvier 1818), waarop hij 26 juni promoveert bij prof. dr Bram Huisman, hoogleraar in de visteelt en visserij
Colossoma, een vegetarisch familielid van de piranha, is een snel groeiende, makkelijk te telen vis die zeer efficient met zijn eiwit omgaat. zeshonderd gram voer levert een groei op van een kilo, ontdekte Van der Meer tijdens zijn onderzoek in Costa Rica. Een eiwitpercentage van 43 procent volstaat, waardoor het dure vismeelvoer gedeeltelijk kan worden vervangen door het goedkopere sojameel
De vis groeit erg snel, maar is een slordige eter. Als Colossoma voer krijgt totdat hij verzadigd is, spuugt hij een deel van het eten weer uit. Zo ontstaan voerverliezen van wel twintig tot dertig procent. Door de vis op een streng dieet te zetten, verbetert de voerconversie en ontstaan er minder voerverliezen
De voeropname is verder te verhogen door meerdere malen per dag te voeren. Tot nu toe houden de meeste voeropname-modellen geen rekening met dagritmes in voeropname. Van der Meer denkt met zijn resultaten een belangrijke bijdrage te leveren aan verbetering van deze modellen, zodat de groei van vissen beter is te voorspellen. Voerstrategieen die de hoeveelheid voerresten minimaliseren, kunnen een belangrijke rol spelen bij het duurzaam maken van visteelt, meent de onderzoeker. (JWe)
Veerman spreker bij opening academisch jaar

De nieuwe voorzitter van het Kenniscentrum Wageningen, Cees Veerman, houdt in september een voordracht bij de opening van het nieuwe academisch jaar van de LUW. De tweede spreker, rector magnificus Cees Karssen, zal het academisch jaar openen. De universiteit wil dat het derde collegelid ook een toespraak houdt. Wie dat wordt, is echter nog onbekend. (ASi)
Nieuwsfoto, Leeffestival