Nieuws - 29 mei 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
LUW dient EPW in als toponderzoekschool
De onderzoekschool Experimentele plantwetenschappen (EPW) gaat samen met plantenonderzoekers van Biotechnological Sciences Delft Leiden (BSDL), het Biocentrum Amsterdam en de Utrechtse ontwikkelingsbiologen een voorstel bij NWO indienen voor een toponderzoekschool op het gebied van ontwikkelingsbiologie bij planten
Deze onderzoekers werken momenteel al samen in het Netherlands Center for Plant Sciences (NCPS), een platform dat al zo'n acht jaar bestaat. Wordt de aanvraag gehonoreerd, dan streven we ernaar ook het Leidse en Amsterdamse plantenonderzoek onder te brengen bij EPW, stelt wetenschappelijk directeur prof. dr ir Evert Jacobsen van EPW. De LUW is penvoerder van EPW, waarin ook Nijmegen en Utrecht participeren, en wordt dat waarschijnlijk ook van de eventueel op te richten toponderzoekschool
Niet alle onderzoekers van EPW doen mee bij de aanvraag; alleen de zogenaamde toponderzoekers worden geselecteerd. We hebben een aantal groepen uitgekozen waarvan wij denken dat ze excellent zijn en die worden extra kritisch bekeken door buitenlandse peer reviewers die binnenkort komen in het kader van de her-erkenningsaanvraag bij de KNAW. Welke groepen dat zijn wil Jacobsen nog niet zeggen, omdat hij de groepen zelf eerst nog moet spreken
De onderzoekers die niet als top beoordeeld worden, blijven behoren tot de onderzoekschool EPW. Ze komen echter niet in aanmerking voor het extra geld dat beschikbaar komt voor de toponderzoekschool. Wat dat betreft is er eigenlijk niets nieuws onder de zon. Als we met projecten naar NWO toegaan, krijgt de ene groep ook meer geld dan de andere, meent Jacobsen
Hij verwacht echter niet dat de buitenlandse referenten veel onderzoekers onder de maat zullen vinden. We zijn blij dat we bij de start van de school al behoorlijk streng geselecteerd hebben. Alleen mensen die regelmatig geld uit de NWO-pot kregen voor hun onderzoek, mochten toen meedoen. Dat blijkt een redelijk goed selectie-criterium te zijn geweest.
Tijdens overleg in april tussen het college van bestuur en de onderzoeksdirecteuren was er snel overeenstemming over de kandidatuur van EPW, vertelt beleidsmedewerker dr Henk van der Lans. Vlag viel af, omdat die het al te druk heeft met de organisatie van het technologische topinstituut Voedselwetenschappen. Milieuchemie & Toxicologie is te klein, Productie-ecologie heeft nog te weinig samenwerkingsverbanden buiten Wageningen en de instituten WIMEK en MI vielen af omdat ze nog geen KNAW-erkenning hebben, een voorwaarde voor de aanvraag
Animal Sciences (WIAS) kan eventueel wel een aanvraag indienen samen met de Utrechtse school Animal Health, aldus Van der Lans. Hierover zijn de gesprekken nog gaande, vertelt WIAS-secretaris ir Gab van Winkel, maar een vervolgaanvraag bij de KNAW op korte termijn fietst een beetje door de andere plannen heen. Het komt eigenlijk voor ons te vroeg, zegt Van Winkel
Het extra geld voor de toponderzoekscholen wordt bij de universiteiten weggehaald en moet oplopen tot een jaarlijks bedrag van honderd miljoen gulden per jaar. NWO voert de selectie uit. Omdat er maximaal tien toponderzoekscholen komen en Nederland dertien universiteiten herbergt, is het mogelijk dat de LUW alleen maar geld inlevert. In eerste instantie zou Wageningen niet meedoen met een aanvraag, maar daartegen is het college in protest gekomen. Rector prof. dr Kees Karssen: We willen geen tweederangs universiteit zijn. We zijn top in ons veld. Het risico dat we geld kwijtraken, durven we wel aan. (MS)
Industrie geeft beurzen aan scheikundestudenten

Het werkgeversverbond in de chemische sector, VNCI, wil in de toekomst ongeveer tien procent van alle scheikundestudenten een beurs geven. De gift zal varieren van duizend tot vierduizend gulden per jaar en zal jaarlijks worden herzien. Een onafhankelijke commissie zal ieder jaar gaan beoordelen welke studenten in aanmerking komen voor een beurs. Bij de toekenning van beurzen zal de commissie vooral letten op behaalde cijfers en de studievoortgang. Alleen studenten met een propedeuse-diploma komen in aanmerking. De eerste beurzen worden in januari 1998 uitgedeeld
De chemische industrie maakt zich zorgen over de halvering van het aantal eerstejaars bij scheikunde sinds 1990, tot nog geen zeshonderd. De industrie vreest problemen bij het vinden van personeel en hoopt door het geven van beurzen de belangstelling voor scheikundige studies te vergroten. (KVe)
Natuur levert jaarlijks zestig triljoen gulden op

De ecosystemen van de wereld leveren de wereldbevolking jaarlijks een besparing op van zestig triljoen gulden per jaar. Ze leveren de mensheid namelijk onder andere voedsel, drinkwater, brandstoffen en een nutrientencyclus. Tezamen vertegenwoordigen deze functies een economische waarde van zestig triljoen gulden. Dat stellen dertien wetenschappers in het wetenschappelijk tijdschrift Nature van 15 mei. Een van de auteurs is de LUW-medewerker dr Dolf de Groot van het Centrum voor milieu- en klimaatstudies
De onderzoekers hebben zestien ecosystemen bekeken en hun waarde berekend per functie. Ze hebben zeventien functies met een economische waarde onderscheiden. Alles bij elkaar opgeteld komen ze tot het monsterlijke bedrag van zestig triljoen gulden. Daarbij tekenen de onderzoekers aan dat dit een minimumbedrag is dat waarschijnlijk nog wel hoger kan uitkomen. Ter vergelijking: het netto nationaal product van de hele wereld ligt rond de 35 triljoen gulden. Dat bedrag is vergelijkbaar met het bedrag dat de mensheid zou moeten neertellen om de recycle-functies van de oceanen te compenseren
De onderzoekers menen dat hun berekeningen kunnen bijdragen aan het debat over de zin van natuurbescherming. Politici kunnen uit de tabel namelijk lezen wat de opbrengsten zijn per hectare natuurgebied. Zij kunnen dat afzetten tegen de baten van geplande projecten in of rond dat natuurgebied. (GDu)
Nieuwsfoto, Abraham