Nieuws - 17 april 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
Aanvaring tussen college en raad over medezeggenschap LUW
De universiteitsraad is hevig ontstemd over de manier waarop het college van bestuur haar voorkeur uitspreekt voor een ondernemingsraad in de toekomstige bestuursstructuur. De raad nam op 15 april unaniem een motie aan waarin ze de argumenten van het college onvolledig en onvoldoende afgewogen noemt. De raad is zelf voorstander van een stelsel met een medezeggenschapsraad. Een motie waarin de raad deze voorkeur uitspreekt werd met slechts vier stemmen tegen aangenomen
De raad voelt zich niet serieus genomen door het college. Dr Bart Gremmen van Progressief Personeel (PP) gaf het ongenoegen van de raad goed weer: Het college heeft slechts argumenten gezocht bij wat het zelf graag wil. Als het college de afweging serieus had genomen, had het de voor- en nadelen van beide systemen op een rijtje gezet en afgewogen.
Collegelid mr Henk van den Hoofdakker weerlegde de kritiek: Jullie vragen: waarom luisteren jullie niet? Dat doen we voortdurend. Wat de raad eigenlijk bedoelt is: waarom gaat het college niet over op ons standpunt? Dat doen we dus niet. Overigens mag het college kiezen op welk stelsel van medezeggenschap de LUW straks overgaat
De sfeer tussen de raad en het college tijdens de discussie was gespannen. De raadsleden lachten uitbundig om elkaars grappen en de sneren naar het college. Bij het college kon er geen glimlach af. Het college trok zich tijdens schorsing terug voor tussentijds overleg met enkele bureauambtenaren. Rector prof. dr Kees Karssen hulde zich tijdens het hele debat in stilzwijgen
Het ongenoegen van de raad over de houding van het college kwam al naar voren in de agendiecommissie. Een nota van Van den Hoofdakker, waarin de keuze van het college nog eens beargumenteerd werd, bracht de beide partijen niet dichter bij elkaar. De nota werd door de raadsleden gekraakt: Wij dachten dat nu de argumenten naar voren zouden komen. Maar het enige argument is dat de ondernemingsraad een aantrekkelijk perspectief vormt, sneerde drs Pim van den Bold
In de nota legt Van den Hoofdakker uit dat de college de ondernemingsraad ziet als een mogelijkheid om de universiteit op een zakelijke manier te leiden zonder daarbij afbreuk te doen aan het bijzondere karakter van de universiteit. De bevoegdheden van de ondernemingsraad moeten toegesneden worden op de universiteit. Daarnaast vindt het college de keuze voor een ondernemingsraad met een aparte raad voor studenten en personeel wenselijk in verband met de vorming van kenniscentrum Wageningen
De keuze voor een medezeggenschapsraad vindt het college een zwaktebod en de weg van de minste weerstand. Het wil een duidelijke trendbreuk met de huidige bestuurscultuur. Maar grote veranderingen ziet de raad niet zitten, legt voorzitter dr Raymond Florax uit. De raad vindt dat er al genoeg verandert. Een medezeggenschapsraad sluit beter aan bij de bestaande situatie. Over onderwijs en onderzoek zegt de Wet op de ondernemingsraad bijvoorbeeld niets. Dat kan worden uitgebreid, maar dat moet dan wel gebeuren in de eerste vergaderingen van de raad. Dat vindt de raad niet handig in verband met de belangrijke besluiten die genomen moeten worden, zoals het kenniscentrum Wageningen.
Ook meent de raad dat een gezamenlijke medezeggenschap efficienter is dan een ondernemingsraad en studentenraad. De raad vreest dat bij twee raden niet meer het instellingsbelang, maar belangen van personeel en studenten straks voorop komen te staan. (LKe)
Emancipatie in hoger onderwijs stokt

De helft van de studenten op hogescholen en universiteiten is tegenwoordig vrouw. Maar een verdere emancipatie stokt door de maatregelen die minister Ritzen heeft genomen in de studieduur en de studiefinanciering. Dat zegt de Emancipatieraad in een van zijn laatste adviezen aan het kabinet
De Emancipatieraad stelt vast dat de deelname van vrouwen aan het hoger onderwijs sinds 1950 fors is gestegen. Lag hun deelname aan het wetenschappelijk onderwijs indertijd op 15 procent, in 1994 was dat verdrievoudigd tot 45. In het hbo steeg het percentage vrouwen van 36 naar 48 procent
Bovendien, zo blijkt uit onderzoek, studeren vrouwen sneller af - en met hogere cijfers - dan mannen. Maar vrouwen zijn bovenmatig vertegenwoordigd bij de sociaal-culturele en letterenstudies. Die keuze heeft gevolgen voor hun verdere carriere, schrijft de Emancipatieraad
De Emancipatieraad zet grote vraagtekens bij het beleid van minister Ritzen om studenten te ontmoedigen na het hbo door te stromen naar de universiteit. Voor vrouwen en mannen uit kansarme milieus vormen deze stapeltrajecten een van de weinige mogelijkheden om zich te kwalificeren in het hoger onderwijs.
Ook de regel dat studenten na hun 27ste jaar geen studiefinanciering meer krijgen, moet volgens de Emancipatieraad worden losgelaten. Door deze beperking stellen studenten het krijgen van kinderen uit. De Emancipatieraad wijst daarbij ondermeer op de risico's bij zwangerschappen als vrouwen de dertig zijn gepasseerd. (HOP)
Geen drie examens per dag

Studenten hoeven niet bang te zijn dat ze straks drie examens per dag moeten afleggen. Onderwijsroosteraar Andre Stijns verwacht met twee examenmomenten per dag de meeste vakken gewoon te kunnen roosteren. De examens blijven bovendien drie uur
Alleen het benodigde aantal zalen voor vrije keuzevakken kan Stijns nog niet helemaal inschatten. Mocht dit tot een tekort aan zalen leiden, dan denkt Stijns uit te wijken naar de avonduren of zelfs de zaterdagmorgen. Het roosteren van examens in de onderwijsvrije week voorafgaand aan de examenweek is niet bespreekbaar, zo liet voorzitter prof. dr ir Bert Speelman van de vaste commissie onderwijs weten aan de universiteitsraad
Stijns vindt de commotie rond de examenroostering een beetje overdreven. Het is nooit de bedoeling geweest dat studenten drie examens per dag afleggen, zegt hij. We wilden alleen drie examenmomenten, zodat we de zaalruimte beter kunnen gebruiken.
Een garantie dat een student door een opmerkelijke keuze van vakken drie examens op een dag heeft, kan Stijns echter niet geven. Hij vindt dit echter geen reden voor ongerustheid. Stijns wijst erop dat de roosteraars ook nu niet kunnen voorkomen dat een examen voor een keuzevak samenvalt met een ander examen. (LKe)
Nieuwsfoto, Jenever