Nieuws - 30 januari 1997

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws

Voorpagina Nieuws
Bosbouw blijft verstoken van hoogleraar
Ook de laatste kandidaat voor de hoogleraarspost Beleid en beheer bij de vakgroep Bosbouw zal de stoel niet gaan bezetten. Volgens rector Karssen zijn de onderhandelingen uiteindelijk afgebroken, omdat de kandidaat te veel opschoof naar een bijna geheel economisch ingevulde leeropdracht Bosbouw. Daarnaast voelde hij zich niet geroepen om een integrerende hoogleraar te zijn die de verschillende onderdelen van de bosbouw met elkaar moet verenigen. Tenslotte was er volgens Karssen een discussie rond de job offer: de kandidaat stelde te hoge eisen voor het aantrekken van nieuwe medewerkers
Hiermee is de tweede procedure om een hoogleraar Bosbouw te vinden zonder resultaat afgerond. Volgens de rector wil dat allerminst zeggen dat de LUW te hoge eisen stelt aan een nieuwe hoogleraar. Ik denk dat we ook met een probleem zitten van incongruenties tussen de zittende mensen en de kandidaat-hoogleraren.
Vakgroepsvoorzitter dr P. Schmidt is teleurgesteld dat de vakgroep nog steeds zonder hoogleraar zit, maar denkt dat het beter is voor de vakgroep dat ze geen hoogleraar krijgt die zich alleen bezig houdt met een beperkt deel van de profielomschrijving. Hij is daarom wel ingenomen met het besluit van het college van bestuur. Volgens Schmidt is nu duidelijk geworden dat op dit brede profiel geen geschikte kandidaten gevonden kunnen worden. We kunnen deze advertentie niet nog eens plaatsen. De markt leverde blijkbaar niet wat we wilden. Deze combinatie van beleid en beheer trekt kennelijk niet. Misschien moeten we een andere omschrijving maken en misschien is teelt en beheer dan toch een betere.
Volgens Schmidt is het momenteel in heel Europa moeilijk om de posten voor bosbouwhoogleraren ingevuld te krijgen. De spoeling is dun, er lopen betrekkelijk weinig gepromoveerden rond die in aanmerking komen voor de leerstoelen. Karssen wil de komende weken gebruiken om na te gaan wat de volgende stap moet worden. We hebben haast, maar we moeten nu wel goede beslissingen nemen. Een van de stappen die we zetten is in ieder geval dat we met de DLO-instituten Staring-centrum en IBN gaan praten om voor verdere oplossingen ook hun mening te vragen. (GDu)
Membraan-biofilter zuivert lucht

Membraan-bioreactoren kunnen slecht oplosbare organische stoffen uit de lucht verwijderen. Zij zijn een goed alternatief voor compostfilters. Dit concludeert ir M. Reij in haar proefschrift Membrane bioreactor for waste gas treatment, waarop zij op 14 februari promoveert bij prof. dr ir. J.A.M. de Bont, hoogleraar Industriele microbiologie
Compostfilters worden al zo'n twintig jaar gebruikt om ongewenste geuren uit de lucht te verwijderen; de laatste tien jaar ook om er organische verbindingen mee uit de lucht te halen. Dat lukt vrij aardig. Alleen bij gechloreerde organische verbindingen raken compostfilters in de problemen. Er treedt verzuring op, waardoor micro-organismen in de compost minder goed functioneren
Met membraanbioreactoren is dit probleem te verhelpen. Hierbij wordt lucht geleid langs een aantal buisjes gevuld met vloeistof. Aan de binnenzijde van deze buisjes - de membranen - groeien micro-organismen. Deze zijn in staat de organische stoffen die via de membranen uit de lucht met de vloeistof vermengen, af te breken. De zure producten worden via de waterfase afgevoerd, waardoor de micro-organismen er geen last van hebben. Ander voordeel is dat het biomembraanfilter grotere hoeveelheden lucht per tijdseenheid kan verwerken dan het compostfilter
Reij testte dit mechanisme bij de organische stof propeen in een membraanreactor waarop de bacterie Xanthobacter Py2 groeide. Het bleek dat de rector het propeen in voldoende mate afbrak. Reij denkt dat de membraanbioreactor ook gebruikt kan worden voor gechloreerde koolwaterstoffen. Nadeel is dat dit membraan vrij prijzig is vergeleken met het compostfilter. Het bedrijf Stork Comprimo onderzoekt de mogelijkheden om het membraanfilter op de markt te zetten. (ASm)
Huisorkest KSV wint prijs op jazzfestival

De negenkoppige jazzband The able bodied seamen, het huisorkest van studentenvereniging KSV, heeft de derde prijs gewonnen op het jazzfestival van Cannes. De studenten toucheerden hiermee tienduizend Franse francs, ongeveer 3300 gulden. De band, in het Nederlands De welgebouwde zeelui, is vernoemd naar de arme muzikanten uit New Orleans die marinekleding droegen. Ze spelen dixieland met een vrolijke podiumact, stelt bandlid Eric Walker
De zangeres en acht muzikanten van The able bodied seamen speelden vorig jaar juli zes dagen in Cannes en vertoefden in luxehotels, die werden vergoed door de organisatie. Vroeger ging de orkestleden op de bonnefooi naar Cannes om op straat te spelen, maar sinds drie jaar nodigt de organisatie hen uit. Er deden vorig jaar bijna twintig bands aan het festival mee, waaronder professionele bands, die in bars en op straat speelden
Het KSV-orkest bestaat twaalf jaar en bevat inmiddels de derde generatie studentenmuzikanten. The Seamen gaan binnenkort een cd opnemen en treden begin februari op in Wageningen. (ASi)
Daling aantal eerstejaars viel dit studiejaar mee

Het aantal schoolverlaters dat voor de universiteit kiest, is afgelopen september voor het eerst in jaren niet gedaald. Toch liep het aantal eerstejaars nog wat terug, maar dat komt doordat steeds minder hbo'ers voor een academische vervolgstudie kiezen
In totaal begonnen afgelopen najaar 27.927 studenten voor het eerst aan een universitaire studie, twee procent minder dan vorig studiejaar. In 1991 bedroeg dat aantal ongeveer 36 duizend. Het aantal meisjes steeg zelfs met een procent, terwijl het aantal jongens vijf procent daalde. Van alle eerstejaars is nu 48 procent vrouw
Het absolute aantal vwo'ers dat naar de universiteit ging, is voor het eerst sinds lang iets gestegen. Dat komt overigens deels doordat er een jaar eerder uitzonderlijk weinig schoolverlaters van het vwo kwamen. In 1996 was er herstel en de universiteiten profiteerden daarvan. Maar een zorg voor de lange termijn is dat toch weer een groter deel van deze vwo- verlaters ervoor koos om niet direct naar de universiteit te gaan. Twee jaar terug lag dat percentage wegblijvers nog op 33,7; nu is het al opgelopen tot 37,5
De daling van het aantal hbo-doorstromers naar de universiteit zet zich intussen voort. Volgens het CBS, dat de cijfers van de universiteiten verzamelde, waren het er 3400, en dat zijn er opnieuw een kwart minder dan vorig studiejaar. In vier jaar tijd is het aantal hbo'ers onder de eerstejaars bijna gehalveerd
Volgens de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) heeft minister Ritzen de al jaren durende daling van het aantal universitaire studenten hoogstpersoonlijk op zijn geweten. Het hoger onderwijs is nu zo uitgekleed dat studeren steeds minder aantrekkelijk wordt, was het commentaar van LSVb-voorzitter Christel Grimbergen op de CBS-cijfers. (HOP)
Cijfers per universiteit (eerstejaars wo Nederland)

 • KOP = 19951996mutatie
 • = Utrecht37523413-9,0%
 • = UvAdam37273699-0,8%
 • = Groningen30393095+1,8%
 • = Leiden26632649-0,5%
 • = Nijmegen22492183-2,9%
 • = VU Adam24012332-2,9%
 • = Tilburg14141369-3,2%
 • = Rotterdam23532270-3,5%
 • = Maastricht17481949+11,5%
 • = Wageningen 822 879+6,9%
 • = TU Delft21782119-2,7%
 • = TU Eindhoven 990 987-0,3%
 • = TU Twente1199 983-18,0%
  Vooraanmeldingscijfers per 17 januari zijn te vinden op Internet: www.bu.tudelft.nl/dib/vooraan4.htm
  Nieuwsfoto, Afscheid Vos