Nieuws - 11 mei 1995

Voorlichtingsdienst Benin koerst morrend richting boer

Voorlichtingsdienst Benin koerst morrend richting boer

In het kader van het Structurele aanpassingsplan van het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank reorganiseert Benin de voorlichtingsdienst, het onderwijs en onderzoek. Overtollig personeel krijgt ontslag, de voorlichtingsdienst Carder moet beter inhaken op behoeften van boeren die niet louter exportgewassen willen verbouwen en onderzoek en onderwijs moeten praktijkgerichter worden. Deze opgelegde veranderingen leiden tot veel onuitgesproken weerstand onder ambtenaren, mede omdat ze veelal niet beschikken over de nodige ervaring en kwaliteiten. Maar daarnaast is er ook acceptatie en medewerking, doordat een deel van de betrokkenen de doelstellingen onderschrijft, straffen wil vermijden of hoopt dat loyaliteit aan de bureaucratie materieel gewin oplevert.

Dit schrijft R.C Toussou, die op 16 mei promoveert op zijn proefschrift People's response to policy change in agricultural development organization bij de vakgroepen Voorlichtingskunde en Agrarische onderwijskunde. De promovendus onderzocht vier case studies in de Borgou- provincie en spiegelde deze aan materiaal uit drie andere provincies. Centraal stond de katoenproduktie, Benins belangrijkste exportgewas. Deze teelt was oorspronkelijk zeer lucratief voor de voorlichtingsdienst Carder. Die adviseerde hierover niet alleen aan boeren, maar verstrekte ook tegen betaling inputs en kredieten en haalde de oogst op. De Wereldbank achtte deze vervlechting van taken ongewenst vanwege de hoge kosten en omdat daardoor voedselgewassen te weinig ruimte kregen. Daarom hevelt Benin de niet-voorlichtingstaken nu over naar de Groupements villagois. De boeren beschouwen deze dorpsorganisaties echter met enige scepsis, omdat ze zijn ingesteld door het voormalige marxistische bewind.