Nieuws - 26 januari 1995

Voldoende voedsel voor vijftig miljard mensen

Voldoende voedsel voor vijftig miljard mensen

Met behulp van optimale landbouwpraktijken, nieuwe voedselproduktiewijzen en aangepaste voedingsgewoonten kan er op wereldschaal voldoende voedsel worden geproduceerd voor ongeveer vijftig miljard mensen.


Dit concludeert Dr F. Penning de Vries, werkzaam bij het DLO-instituut voor Agrobiologisch en bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO). Daarmee heeft hij de vrees dat voor de acht tot twaalf miljard mensen die volgens de Verenigde Naties in 2040 op aarde zijn, niet voldoende voedsel geproduceerd kan worden doorbroken.

Volgens Agrion, maandblad van het DLO zijn in het onderzoek de opbrengsten van graan en gras in verschillende regio's berekend, uitgaande van of wel de HEI-praktijk (high external input) of wel de LEI-praktijk (low external input). In de LEI-praktijk wordt tweederde minder geproduceerd dan in de HEI-praktijk.

Penning de Vries heeft drie scenario's toegepast voor de groei van de wereldbevolking (laag, gemiddeld, hoog) en die getoetst aan drie consumptiepatronen: vegetarisch, beperkt vlees, westers met veel vlees. Vervolgens is berekend hoeveel graanequivalenten per jaar nodig zijn om de volledige bevolking in een bepaalde regio te kunnen voeden. Resultaat van de berekening was dat als alle beschikbare grond wordt benut voor de verbouw van graan, de aarde vijftig miljard mensen kan voeden. Het onderzoek is een onderdeel van de toekomstverkenning van de Wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid.