Nieuws - 30 januari 1997

Voeding en Voedsel

Voeding en Voedsel

Voeding en Voedsel
Het Vak
 • P050-001
 • Verplicht voor propedeuse T30 en T31
 • Drie studiepunten
 • Prof. dr W.M.F. Jongen, dr ir M.A.J.S. van Boekel, dr ir J.M.A. van Raaij en anderen
  De stof uit het dictaat wordt behandeld aan de hand van (te) veel sheets. Je wordt geacht je voor te bereiden op het practicum. Je voert proeven uit die letterlijk staan beschreven. De inhoud van het tentamen is algemeen en breed, maar er worden ook detailvragen gesteld. Niet alle docenten zijn even goed, sommige colleges vallen tegen
  Tips: de hoorcolleges zijn niet erg nuttig, oude tentamens zijn handig om te bekijken, de docenten halen er soms vragen uit. Als je twijfelt tussen voeding en levensmiddelen, dan merk je bij dit vak het verschil. De stof lijkt makkelijk, maar ze weten toch een moeilijk tentamen te produceren
  Docent Van Raaij vindt het opmerkelijk dat studenten het vak zien als orienterend op een van de twee studierichting. De keuze moet namelijk al voor die tijd gemaakt zijn. In principe is het een vak dat door meerdere docenten gegeven wordt. Onderwerpen die op het gebied van voeding liggen, zullen vooral door docenten van de vakgroep Voeding worden verzorgd en voedselonderwerpen door de andere vakgroep. Maar het is de bedoeling dat het een geheel is. Om deze reden denk ik dat sommige studenten de hoorcolleges niet erg nuttig vinden. Ik merk dat studenten vaak alleen bij de colleges komen als het over hun vakgebied gaat.
  Ik denk dat het tentamen niet te moeilijk is voor iemand die de stof goed heeft bestudeerd. Er staan detailvragen in, maar die zijn allemaal in de syllabus beschreven. In mijn eigen colleges geef ik ook een paar voorbeeldvragen. Ik kan mij voorstellen dat ze oude tentamens handig vinden, maar het is niet de bedoeling dat zij die tentamens hebben. Na een tentamen moet iedereen behalve de antwoorden ook de vragen inleveren.