Nieuws - 25 januari 1996

Vliegende professor gaat digitaal

Vliegende professor gaat digitaal

Dankzij bosbouwstudent Richard Taselaar (rechts) gaan de aantekeningen van studenten bij het digitale dictaat van prof. dr ir R.A.A. Oldeman (links) niet meer verloren bij volgende versies. Dinsdag 23 januari presenteerde Taselaar zijn bewerking van het dictaat aan de studenten van het vak Diagnosis Complex Ecosystems. Oldeman stuurt zijn dictaat al langer per schijf de wereld in. Op Indonesische universiteiten, waar Oldeman veel mee samenwerkt, verwierf het schijfje de bijnaam Vliegende professor.

Het nadeel van het digitale dictaat is dat studenten hun eventuele aantekeningen moeten aanbrengen 364n de oorspronkelijke tekst. Met het systeem van Taselaar kunnen ze via Windows een apart aantekeningenbestand maken. Mochten er aanvullingen komen op het dictaat, dan blijven de aantekeningen staan op de plek waar ze gemaakt zijn. Bovendien is het mogelijk om in de tekst onmiddellijk literatuurreferenties op te vragen en begrippen of combinaties van begrippen op te zoeken. Taselaar heeft het systeem gemaakt in opdracht van de vakgroep Ecologische landbouw en denkt dat in principe elk onderwijselement geschikt is om zo te bewerken.