Nieuws - 24 oktober 1996

Vleessector Nederland boekt 400 miljoen gulden winst door BSE

Vleessector Nederland boekt 400 miljoen gulden winst door BSE

Het drama rond de gekke-koeienziekte heeft de Nederlandse rundveehouders ruim tachtig miljoen gulden gekost. De Nederlandse vleessector als geheel boekte echter een positief resultaat van bijna vierhonderd miljoen gulden. Dit blijkt uit een onderzoek in opdracht van het weekblad Boerderij, uitgevoerd door onderzoekers van de vakgroepen Algemene agrarische economie en Agrarische bedrijfseconomie. De LUW-afdeling Voorlichting en pr droeg bij in de kosten, omdat hoofd voorlichting P. Aben het onderzoek ziet als een maatschappelijk relevante zaak, die interessant is vanuit het oogpunt van pr en publiciteit. Beide partijen droegen 2500 gulden bij.

Veel consumenten zijn overgestapt van rundvlees op andere vleessoorten, nadat in maart de gekke-koeienziekte in verband werd gebracht met de ziekte Creutzfeldt-Jakob bij mensen. Dit leidde tot een ware explosie van de varkensprijzen en een prijsstijging van kippevlees. Aangezien Nederland relatief veel varkens- en pluimveevlees produceert en de rundvleesproductie relatief klein is, heeft de vleessector als geheel geprofiteerd van de affaire.

Prof. dr ir A.A. Dijkhuizen, die met dr A. Burrell en ir J. Geurts het onderzoek uitvoerde, vertelt dat het met name bestond uit het verzamelen van maandelijkse marktgegevens vanaf 1988, voor slachtrunderen, vleesvarkens, vleeskalveren en vleeskuikens. Met dat cijfermateriaal is een model ontworpen dat kan berekenen wat de marktprijzen zouden zijn als het BSE-drama zich niet had voorgedaan. Het verschil tussen de berekende en de werkelijke prijzen van maart tot en met juli 1996 geeft het BSE-effect aan. En dat blijkt gigantisch.

Zo berekenen de onderzoekers voor vleesvarkens een extra opbrengst van bijna 394 miljoen gulden. In de vleeskuikensector werd ruim 16 miljoen gulden extra verdiend. Per saldo verdient de Nederlandse vleessector 344 miljoen gulden aan de affaire. Wordt daar de EU-compensatieregeling van 46,5 miljoen gulden voor de rundvleessector bij opgeteld, dan komen de onderzoekers op een BSE-winst van ruim 390 miljoen gulden.

Dijkhuizen wil de marktgegevens blijven bijhouden, zodat hij over een half jaar kan bekijken of de financiele effecten van de BSE-crisis al zijn weggeebd. Met het nieuwe model kan ook het BSE-effect voor andere landen berekend worden. Volgens Dijkhuizen heeft Engeland reeds interesse getoond.