Nieuws - 3 juli 1997

Visserij

Visserij

Visserij
 • E450-201
 • Eerste trimester 1996-1997
 • Aantal respondenten: zeven
 • Geen attentiewaarden overschreden, geen aaandachtspunten. Hoge algemene waardering, 4,6 op een schaal van 1 tot 5
 • Docenten: drs Wim van Densen en dr ir Marcel Machiels
  Het vak Visserij is een vrije-keuzevak dat gevolgd wordt door zo'n vijftien studenten per jaar. De studenten gaven in de Muggen-enquete hoge cijfers voor de duidelijke onderwijsopzet en de didactische verzorging van het college
  Studenten hebben aan het eind van het college een soort aha-erlebnis, zegt docent drs Wim van Densen. Ze zien dan dat ze concreet wat kunnen met bijvoorbeeld de logistische functie die ze in het eerste jaar bij het basiscollege Wiskunde hebben gehad. Vooral derdejaars studenten volgen het vak. Zij hebben behoefte aan een link met de praktijk.
  Onderdeel van het vak is een practicum van dertig uur. We schatten daarin de groeicurves van een aantal vissoorten. De leeftijd van vissen kun je goed bepalen door de ringen in het gehoorsteentje te tellen. Vissen groeien bijna alleen in de zomer. Daardoor krijg je net als bij bomen een ringpatroon in het skelet. Door de lengte of het gewicht van de vissen uit te zetten tegen de leeftijd, krijg je een groeicurve. Als je die hebt bepaald en je weet de snelheid waarmee de vissen doodgaan, dan kun je schatten of de biomassa vis toe- of afneemt en kun je dus ook zien of een visstrategie leidt tot overbevissing.
  Er komen steeds meer studenten op het college die geinteresseerd zijn in visstandbeheer in plaats van productie. Dit jaar waren er bijvoorbeeld studenten Bodem, water en atmosfeer die het vak volgden, omdat zij meer wilden weten van integraal waterkwaliteitsbeheer. Ik ben blij met de nieuwe blokroostering. Er komen wel eens studenten van andere universiteiten. Nu zijn dat er maar een paar, omdat ze voor een paar uur college helemaal naar Wageningen moeten komen. Volgend jaar geven we in een periode van zes weken drie vakken over visserij. Het is dan wel interessant om voor een paar weken naar Wageningen te komen.
  De vakken in deze rubriek zijn geevalueerd door studenten middels de zogenaamde Muggen-enquete. Studenten kunnen daarin hun oordeel geven over vijftien punten betreffende het vak. Indien meer dan 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is de attentiewaarde overschreden. Indien tussen de 40 en 45 procent van de studenten een punt negatief beoordeelt, is het een aandachtspunt. De meest betrokken roc is verplicht bij twee of meer overschreden attentiewaarden een gesprek te hebben met de docent