Nieuws - 25 april 1996

Vilitzer, WOULLD

Vilitzer, WOULLD

In het jaar 2010 zal de Landbouwuniversiteit geen universiteit meer zijn, maar een besloten vennootschap. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang. Terwijl Ritzen zorgt voor een passende bestuursstructuur, is Van Aartsen druk doende om met de hulp van zijn goede vriend Bram Peper DLO en LUW te fuseren. Zowel J.R. als Jozias schieten aardig op, want de werknemers lijken zich, gezien de geringe protesten, goed in het idee te kunnen vinden. Waarschijnlijk wordt de naam WODLUL b.v.

Nu is het gebruikelijk dat eens in de vijftien jaar de bestuurstructuur van een universiteit wordt omgegooid. Dat daarbij in de jaren negentig alle bevoegdheden overgeheveld gaan worden naar het college van bestuur, past in de tijdgeest. Van al dat gedemocratiseer zijn we nou ook niet zoveel wijzer geworden. Dat zorgde er alleen maar voor dat alles uitermate traag verliep. Een bedrijf was allang failliet geweest. Alleen daarom al moeten hoogleraren managers worden van divisies; vakgroepen zijn natuurlijk straks passe.

De professoren en ander voetvolk mogen vanwege hun specialistische kennis nog wel toetreden tot een in te stellen ondernemingsraad, alwaar Het Bestuur af en toe welwillend het oor te luisteren zal leggen. Hoe het met studenten moet, zijnde niet volledig geschoold personeel, daar wordt nog over nagedacht.

Ondertussen is Peper dus bezig met zijn A-viertje fusie. Daar heeft hij geen grote kluif aan, want iedereen weet dat gelijksoortige bedrijven in een krimpende markt beter hun krachten kunnen bundelen. Over een paar jaar is de WULLOD b.v. dus een feit. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de voormalig rector LUW en de ex-directeur DLO. In 2011 gaat DOLWUL naar de beurs.

Een voordeel heeft dit alles wel: de bereikbaarheid van Wageningen zal toenemen. Want voor de WOLULD zal de Betuwelijn worden verlegd. Het produkt student moet immers zonder tijdverlies per trein naar Europa worden geexporteerd. Dat regelt Peper wel. Die heeft de connecties.