Nieuws - 13 maart 1997

Vilitzer, Toekomstplanner

Vilitzer, Toekomstplanner

Vilitzer, Toekomstplanner
Deze week ontvingen studenten zomaar een heuse toekomstplanner van de LUW. Zoals een goede agenda betaamt, begint zij met alle feestdagen tot en met het jaar 2003. Want weten dat Pasen in 2001 op 15 april valt, is voor studenten erg belangrijk. Om iedere twijfel omtrent de doelgroep weg te nemen, biedt de planner ruimte voor het invullen van liefst vijf adressen. Pas dan wordt hij serieus; een baan is namelijk dankzij Ritzen dichterbij dan een nuldejaars denkt
Een korte samenvatting van de inhoud. In de propedeuse dient de student contacten te leggen met studiegenoten en anderen. Dat kan via sport en verenigingen. Blijf ondertussen wel op de hoogte: lees kranten en tijdschriften. En onthoud: ouderejaars vormen een geweldige bron van informatie! Het tweede jaar is een bewustwordingsjaar. Ontdek je sterke en zwakke kanten; je normen en waarden; je wijze van keuzes maken. Ondertussen moeten kranten en tijdschriften gelezen blijven worden. Maar wel een beetje kritisch graag, want je bent nu per slot van rekening tweedejaars. Al eens bij Studium Generale geweest?
In het derde jaar behoort lezen van kranten gelukkig tot het verleden, al blijft SG volgens de planner natuurlijk erg interessant. Bijkomende beslommeringen dienen nu te zijn: bestuursfuncties en netwerkgesprekken. Tot slot het vierde en vijfde jaar, waarin de doelstelling blijkt te zijn, echt waar, het afronden van de studie. Het kunnen schrijven en voeren van sollicitatiebrieven en -gesprekken is wenselijk. En, beste vijfdejaars, vergeet niet dat het weer eens tijd is voor een praatje met afgestudeerden
Het geheel gaat vergezeld van een inlegvel vol stickertjes met daarop tekstjes als stemmen, Sinterklaas, netwerklunch, bul ophalen en naar de tandarts. Erg handig
Eigenlijk kent de planner maar een klein minpuntje: aan het voorkauwen van deze vreselijke vanzelfsprekendheden bestaat waarschijnlijk nog behoefte ook