Nieuws - 26 februari 1998

Vilitzer, Spuiten (2)

Vilitzer, Spuiten (2)

Vilitzer, Spuiten (2)
Wanneer ik de naam Breda hoor of zie, denk ik aan carnaval, NAC en mist op de snelweg. Nooit denk ik bij Breda aan zoiets als groen of milieu. Toch is de gemeente Breda helemaal clean. Geen grammetje bestrijdingsmiddel gebruiken de Brabanders voor hun plantsoentjes. Niente, nada, zilch, zero
Wageningen daarentegen gebruikt wel. En niet zo'n klein beetje ook. De fontein mag dan droog staan, dat wil in het geheel niet zeggen dat in de rest van het dorp er niet lustig op los wordt gespoten. Integendeel! Onder bevel nota bene van het lokale boegbeeld van GroenLinks trekt ieder jaar het legertje plantsoenbeheerders eropuit om alles wat groeit en bloeit eens goed in de bestrijdingsmiddelen te zetten. Acht-honderd-en-vijftig kilogrammen per jaar aan narigheid verdwijnt in de Milieustad tussen het groen. Terwijl de doorsnee kweker van sierheesters steeds minder en minder de spuit hanteert en biologische bestrijding in de tuinbouw algemeen goed is en de katholieke arbeidersstad Breda geheel zonder kan, gooit Kenniscentrum Wageningen jaarlijks vier kilo aan chemicalien in iedere hectare bosjes. Wageningse ribesjes, Gelderse roosjes, prunusjes, krentenboompjes, Amerikaanse vogelkersjes en rododendronnetjes zijn blijkbaar heel anders dan in Breda. Ze zijn zo verslaafd dat ze niet zonder gif kunnen. Althans, dat vindt onze milieuwethouder
Het kan niet anders of er moet hier sprake zijn van een immense kloof tussen wetenschap en praktijk. Wageningen huisvest een College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen, een vakgroep Ecologische landbouw, een stadstuin, een wereldvermaard entomoloog, horden biologisch-dynamische, geheel autarkische barakbewoners en nog veel meer duurzaams, maar ondanks dat blijkt gifvrij beheer van perkjes en bermpjes een onmogelijke opgave. Pas in 2023 denkt onze Groene wethouder dat met goed wieden en schoffelen kan worden volstaan. In de tussenliggende tijd spuiten de ambtenaren zich suf
Het ergst van al is echter dat die 850 kilo jaar in jaar uit aan bestrijdingsmiddelen te weinig is gebleken om uitgelaten honden, de grootste vijanden van openbaar groen, uit de weg te ruimen. Stoppen dus