Nieuws - 2 april 1998

Vilitzer, Requiem voor een 80-jarige

Vilitzer, Requiem voor een 80-jarige

Vilitzer, Requiem voor een 80-jarige
Iedereen verwachtte het wel, maar eigenlijk ook weer niet echt. Toch is het waar: de LUW is op sterven na dood. Het Bestuur heeft per decreet bepaald dat met ingang van heden iedereen die in een medenzeggenschapsorgaan zit of tot enige vorm van pers behoort geen informatie meer krijgt. Behalve dan die informatie die de Raad van Bestuur wenselijk acht. Dat hebben ze afgekeken van Grote Jongens uit de geschiedenis
Schokkend is het wel. In de half maart intern rondgedeelde oekaze, die overigens vloeide uit de pen van Kees van Ast - een verbazingwekkend snel gestegen ster aan het KCW-firmament - valt ondermeer te lezen: Medewerkers van de stafdiensten van de LUW mogen alleen mondelinge informatie verstrekken (aan leden van ondernemingsraad en studentenraad) nadat betrokken stafhoofd of directeur hiervoor toestemming heeft gegeven (stafhoofden en directeuren zijn stromannen van de Raad). En verder: LUW-stafhoofden, -directeuren en medewerkers mogen geen informatie verstrekken aan interne of externe media over zaken die te maken hebben met, of in behandeling zijn bij, de medezeggenschapsraden
Een algeheel spreekverbod heet zoiets. De onverlicht despoot zelf spreekt - wel heel erg eufemistisch - liever van een gedragscode. Hij durft zelfs te beweren dat hij dit allemaal heeft gewild omdat ondernemingsraad en studentenraad recht hebben op alle informatie die nodig is om hun rol goed te kunnen vervullen. Daar hoort zinnige informatie direct afkomstig van collega's niet bij
Hoe verzint-ie het. Tranentrekkend. Lachwekkend bijna. Zelfs sommige hoge omes zijn verbijsterd
Geholpen door MUB en fusie brengt Grote Jongen Kees in een briefje het laatste restant democratie om zeep. Tachtig jaar is oud genoeg, dacht de dokter, en draaide de schakelaar om. De universitaire cultuur is definitief finito. Hier zijn geen woorden voor. Hier passen alleen maar daden
Was euthanasie eigenlijk niet nog steeds strafbaar?