Nieuws - 16 februari 1995

Vilitzer, Puinhoop

Vilitzer, Puinhoop

Als overbezorgde mensen uit Israel en Japan, dat nota bene net een aardbeving achter de rug heeft - of wellicht ook niet - geld inzamelen omdat ze denken dat Nederland helemaal onder water staat, dan is er iets goed mis met de berichtgeving in kranten en op tv. Als zelfs Bosnische wezen koekjes en chocolade opsturen naar Wamel, wordt duidelijk dat het onwaarheidsgehalte in de berichtgeving zeer groot moet zijn. Vraag blijft hoe het toch komt dat de, vroeger aan roddelbladen en een zeker ochtendblad voorbehouden, massage van de werkelijkheid zulke grootschalige vormen heeft aangenomen?

Ja, die is er. Dus eerst milieu-activisten of voor MER stemmende politici de schuld in de schoenen schuiven van de niet of nauwelijks op gang gekomen dijkverzwaring. Om dan vervolgens te schrijven en te filmen over de gevolgen van deze bewust tendentieuze berichtgeving. Met een meelevend gezicht de inwoner van Tuil, die een ram voor z'n hoofd heeft gekregen van een gefrustreerde dorpsgenoot, vragen wanneer de hechtingen eruit mogen, vult al gauw een kwartier zendtijd of twee kolommetjes dagblad. En als je dan ook nog de helft van de lokale bevolking vraagt of ze begrip kunnen opbrengen voor de uitdeler van de klap, is item of artikel af.

Er gebeurt gewoon te weinig in de wereld om iedereen bij alle krantjes, blaadjes, en tv-stationnetjes aan het werk te kunnen houden en dus moet werk worden verschaft. De beste manier daarvoor is zelf eerst ergens een puinhoop van maken, om vervolgens te verhalen hoe anderen de brokken opruimen.