Nieuws - 30 januari 1997

Vilitzer, Ontzet van Leiden

Vilitzer, Ontzet van Leiden

Vilitzer, Ontzet van Leiden
Studenten zijn hartstikke gek. Want of nu het collegegeld verveelvoudigd wordt, de studieduur verkort of een temponorm ingevoerd, het lijkt hen allemaal niet te deren. Hooguit een enkeling moppert even, de rest schudt echter een of twee keer het hoofd en kruipt vervolgens weer trouw achter de boeken. Zelfs als de beurs wordt stopgezet, doen de meesten alsof er niets aan het handje is. Het maakt ze niet uit dat het extra geld gaat kosten. En dat kost het, ook al heeft Ritzen in een gulle bui besloten dat de roosterboekjes - toch al gauw vijf piek per stuk - voortaan gratis door de universiteit moeten worden verstrekt. Ja, studenten zonder beurs schrijven zich gewoon in bij nog een uitzendbureau, lenen gewoon nog wat van hun ouwelui en vervolgen in de uurtjes tussen wasgoed opvouwen en pizza's serveren als vanouds de studie. Dat de studie daardoor helemaal niet meer opschiet, ach
Tot op heden werden studenten eigenlijk nog maar van een kant een beetje ontzien: van universiteitszijde. Universiteiten zijn namelijk tot op heden zeer tolerant gebleken waar het gaat om tempofalers. Hoewel universiteiten van Nuis een bindend studieadvies mogen hanteren - hetgeen zoveel betekent dat ze sloomstudeerders terug naar huis kunnen sturen - hebben ze dat nooit gedaan; terwijl er toch zat van die traaghalzen zijn. Ik geef onmiddellijk toe dat die verdraagzaamheid jegens treuzelaars vooral te maken heeft met het feit dat universiteiten bang zijn dat de campi er helemaal verlaten bij komen te liggen; maar dat doet er nu even niet toe
Dat studenten echt gek zijn, bewijzen ze deze week definitief. In Leiden wil de grootste studentenfractie juist wel heel erg graag een bindend studieadvies. In Leiden willen studenten heel graag van school getrapt worden als ze niet zijn opgeschoten. In Leiden vinden ze dat de broodnodige kwaliteitsimpuls voor beter onderwijs
En zo worden dus de paar geestelijk gezonde studenten ook nog eens genaaid door ontoerekingsvatbare collegae. Daar zou toch ieder normaal mens gek van worden?