Nieuws - 5 juni 1997

Vilitzer, Hoop

Vilitzer, Hoop

Vilitzer, Hoop
Na de laatste huurverhoging bedraagt de basisbeurs nog maar vijf gulden meer dan de huur van de meest schamele Haarwegkamer. Minister Ritzen is bovendien opnieuw in de slag met de vaderlandse vervoerbedrijven voor een nog schlemieliger ov-jaarkaartaftreksel. Daarvan staat de uitkomst nu al vast: de kaart, die de student nog steeds tientallen, inmiddels echter zeer virtuele, guldens per maand kost zal door uitwonende studenten slechts na twaalf uur 's nachts gebruikt mogen gaan worden. En dan nog alleen op dinsdagen en donderdagen. Voor de thuiswonende meute is hij tussen twaalf en een 's middags van kracht, opdat deze groep in ieder geval niet verstoken zal blijven van een gratis lunch bij moeders
Niet vreemd dat hier en daar zacht protest klinkt. Sommige jongens en meisjes vinden zelfs dat de minister de op stapel staande kaart beter in een van zijn eigen lichaamsopeningen kan steken, waarna de hiermee bespaarde virtuele guldens in klinkende munt moeten worden uitbetaald. Gelukkig is er voor de berooide intelligentia van Nederland ook een beetje Hoop
De Hoop Scheffer. Dankzij de ijzeren wet dat oppositie gelijk is aan opportunisme, heeft deze kersverse christelijk-democratische fractievoorzitter geroepen terug te willen naar het oude stelsel van studiefinanciering. Weliswaar deed hij dat in een soort euforie omdat hij al vijf minuten op een podium stond zonder dat ook maar een tomaat richting zijn persoon was gevlogen, maar toch. Hoop wil terug naar het systeem dat indertijd zo vakkundig door zijn geestverwant Deetman om zeep is geholpen
Het oude stelsel. Hoe zat dat ook al weer? Iets met inkomensafhankelijke tempoloze beurzen. Maar vooral geen idioterieen als verplicht gestelde ov-kaarten. Liftende studenten in een Hollands landschap, die zonder zich de pleuris te werken toch geld genoeg hadden om een biertje te kunnen drinken in Antwerpen als ze daar zin in hadden
De Hoop klonk echter, eenmaal weer op een schavotje in de Tweede Kamer, een stuk minder vastberaden. Alleen met het liften komt het dus wel goed