Nieuws - 20 november 1997

Vilitzer, Het konijn van 19 miljoen

Vilitzer, Het konijn van 19 miljoen

Vilitzer, Het konijn van 19 miljoen
Creatief boekhouden lijkt me een heerlijke bezigheid. Beetje schuiven met cijfertjes, beetje masseren van postjes. Met als resultaat een positief saldo. Net kunst. Helemaal lekker is 't wanneer in een muisomdraai negentien miljoen tevoorschijn komt. Ik ben dan ook zeer jaloers op de financiele experts van de universiteit
Begin september zag alles er op zijn zachtst gezegd uiterst zorgwekkend uit. Tien miljoen zou de LUW tekort komen in het derde kwartaal. Shit, dacht ik toen nog. Tien miljoen! Dat zijn twee NMR-apparaten inclusief eromheen gebouwde kooien van Faraday. Dat zijn 25 aio's voor een jaar. Tien miljoen! En ik was niet de enige die zijn roze bril verloren was. De hele universiteitsraad zag de toekomst eveneens somber in
Amper drie maanden later is echter alles anders. Niks tien miljoen te weinig. Negen miljoen te veel. Da's mooi. Toch vraag ik me af: hoe kan dat zomaar in zo'n korte tijd? Van de creatieve boekhouders zelf word je natuurlijk niks wijzer. Gelijk goochelaars en illusionisten bewaren ze zorgvuldig hun geheim. Slechts een tipje van de sluier lichten de Houdini's van FEZ op: de kwartaalrapportage is anders van opzet. We werken niet meer met prognoses, melden ze geheimzinnig, maar met echte inkomsten en uitgaven. Het blijft echter verrassend hoe uit het rookgordijn van termen als onverwachte buitengewone baten en te voorzichtige inschattingen plots het konijn van negentien miljoen komt huppelen. Iedereen blij
Behalve een leek als ik. Bij mij rijst namelijk onmiddellijk de vraag: waarom niet altijd gewerkt met reele ingaven en uitkomsten? Is dat sowieso niet betrouwbaarder dan prognoses? Maar ik ben dan ook een echte leek
Mijn hart gaat niettemin vol verwachting sneller kloppen bij het volgende project dat op stapel staat. Dat wordt pas echt vuurwerk. Hierbij zal de verdwijning van het Vrijheidsbeeld door David Copperfield verbleken. De financiele magiers gaan de reservepot van de LUW - 75 miljoen negatief! - wegtoveren. Jawel!